Παγκόσμια χλωρίδα Είδη της παγκόσμιας χλωρίδας Εξερεύνηση

Achlys

Achlys

11 10 Παρατηρήσεις
species_plural 1
Berberis

Berberis

25.801 20.180 Παρατηρήσεις
species_plural 67
Bongardia

Bongardia

3 3 Παρατηρήσεις
species_plural 1
Caulophyllum

Caulophyllum

339 304 Παρατηρήσεις
species_plural 1
Diphylleia

Diphylleia

45 41 Παρατηρήσεις
species_plural 2
Dysosma

Dysosma

37 18 Παρατηρήσεις
species_plural 4
Epimedium

Epimedium

973 775 Παρατηρήσεις
species_plural 21
Gymnospermium

Gymnospermium

2 2 Παρατηρήσεις
species_plural 1
Holboellia

Holboellia

17 10 Παρατηρήσεις
species_plural 2
Jeffersonia

Jeffersonia

98 84 Παρατηρήσεις
species_plural 1
Leontice

Leontice

13 8 Παρατηρήσεις
species_plural 1
Mahonia

Mahonia

574 398 Παρατηρήσεις
species_plural 15
Nandina

Nandina

4.629 3.598 Παρατηρήσεις
species_plural 1
Plagiorhegma

Plagiorhegma

15 7 Παρατηρήσεις
species_plural 1
Podophyllum

Podophyllum

1.482 1.388 Παρατηρήσεις
species_plural 1
Sinopodophyllum

Sinopodophyllum

9 8 Παρατηρήσεις
species_plural 1
Vancouveria

Vancouveria

20 18 Παρατηρήσεις
species_plural 3