Παγκόσμια χλωρίδα Είδη της παγκόσμιας χλωρίδας Εξερεύνηση

Brexia

Brexia

16 6 Παρατηρήσεις
species_plural 1
Canotia

Canotia

2 2 Παρατηρήσεις
species_plural 1
Cassine

Cassine

192 64 Παρατηρήσεις
species_plural 5
Catha

Catha

10 6 Παρατηρήσεις
species_plural 1
Celastrus

Celastrus

673 526 Παρατηρήσεις
species_plural 5
Cheiloclinium

Cheiloclinium

64 9 Παρατηρήσεις
species_plural 1
Crossopetalum

Crossopetalum

52 14 Παρατηρήσεις
species_plural 4
Dicarpellum

Dicarpellum

17 17 Παρατηρήσεις
species_plural 3
Euonymus

Euonymus

21.447 17.451 Παρατηρήσεις
species_plural 28
Gymnosporia

Gymnosporia

347 130 Παρατηρήσεις
species_plural 10
Hippocratea

Hippocratea

43 11 Παρατηρήσεις
species_plural 1
Loeseneriella

Loeseneriella

4 2 Παρατηρήσεις
species_plural 2
Maurocenia

Maurocenia

3 1 Παρατήρηση
species_plural 1
Maytenus

Maytenus

261 137 Παρατηρήσεις
species_plural 17
Microtropis

Microtropis

3 1 Παρατήρηση
species_plural 1
Mortonia

Mortonia

1 1 Παρατήρηση
species_plural 1
Parnassia

Parnassia

2.748 2.120 Παρατηρήσεις
species_plural 9
Paxistima

Paxistima

33 26 Παρατηρήσεις
species_plural 2
Peripterygia

Peripterygia

19 18 Παρατηρήσεις
species_plural 1
Pleurostylia

Pleurostylia

10 10 Παρατηρήσεις
species_plural 1
Pterocelastrus

Pterocelastrus

4 1 Παρατήρηση
species_plural 1
Putterlickia

Putterlickia

2 1 Παρατήρηση
species_plural 1
Salacia

Salacia

55 8 Παρατηρήσεις
species_plural 5
Schaefferia

Schaefferia

7 7 Παρατηρήσεις
species_plural 2
Semialarium

Semialarium

5 2 Παρατηρήσεις
species_plural 1
Zinowiewia

Zinowiewia

11 3 Παρατηρήσεις
species_plural 1