Παγκόσμια χλωρίδα Είδη της παγκόσμιας χλωρίδας Εξερεύνηση

Acalypha

Acalypha

3.078 2.064 Παρατηρήσεις
species_plural 30
Acidoton

Acidoton

44 5 Παρατηρήσεις
species_plural 1
Actinostemon

Actinostemon

2 1 Παρατήρηση
species_plural 1
Agrostistachys

Agrostistachys

5 2 Παρατηρήσεις
species_plural 1
Alchornea

Alchornea

87 27 Παρατηρήσεις
species_plural 7
Alchorneopsis

Alchorneopsis

4 1 Παρατήρηση
species_plural 1
Aleurites

Aleurites

185 96 Παρατηρήσεις
species_plural 1
Alphandia

Alphandia

2 2 Παρατηρήσεις
species_plural 1
Anthostema

Anthostema

10 3 Παρατηρήσεις
species_plural 2
Aparisthmium

Aparisthmium

3 1 Παρατήρηση
species_plural 1
Astraea

Astraea

27 11 Παρατηρήσεις
species_plural 1
Balakata

Balakata

8 1 Παρατήρηση
species_plural 1
Baloghia

Baloghia

130 122 Παρατηρήσεις
species_plural 10
Bertya

Bertya

1 1 Παρατήρηση
species_plural 1
Beyeria

Beyeria

2 2 Παρατηρήσεις
species_plural 1
Bocquillonia

Bocquillonia

76 72 Παρατηρήσεις
species_plural 7
Caperonia

Caperonia

3 2 Παρατηρήσεις
species_plural 1
Caryodendron

Caryodendron

38 5 Παρατηρήσεις
species_plural 1
Chrozophora

Chrozophora

277 151 Παρατηρήσεις
species_plural 4
Claoxylon

Claoxylon

222 37 Παρατηρήσεις
species_plural 4
Cleidion

Cleidion

66 66 Παρατηρήσεις
species_plural 10
Cnidoscolus

Cnidoscolus

292 206 Παρατηρήσεις
species_plural 4
Cocconerion

Cocconerion

18 18 Παρατηρήσεις
species_plural 2
Codiaeum

Codiaeum

5.814 5.281 Παρατηρήσεις
species_plural 3
Colliguaja

Colliguaja

13 12 Παρατηρήσεις
species_plural 2
Conceveiba

Conceveiba

48 10 Παρατηρήσεις
species_plural 1
Croton

Croton

1.211 747 Παρατηρήσεις
species_plural 43
Dalechampia

Dalechampia

129 50 Παρατηρήσεις
species_plural 7
Dodecastigma

Dodecastigma

19 3 Παρατηρήσεις
species_plural 1
Dysopsis

Dysopsis

4 2 Παρατηρήσεις
species_plural 1
Elateriospermum

Elateriospermum

13 5 Παρατηρήσεις
species_plural 1
Enriquebeltrania

Enriquebeltrania

1 1 Παρατήρηση
species_plural 1
Erythrococca

Erythrococca

9 7 Παρατηρήσεις
species_plural 1
Euphorbia

Euphorbia

82.040 64.770 Παρατηρήσεις
species_plural 296
Excoecaria

Excoecaria

116 84 Παρατηρήσεις
species_plural 3
Fontainea

Fontainea

32 25 Παρατηρήσεις
species_plural 1
Garcia

Garcia

2 1 Παρατήρηση
species_plural 1
Glycydendron

Glycydendron

142 15 Παρατηρήσεις
species_plural 1
Gymnanthes

Gymnanthes

43 9 Παρατηρήσεις
species_plural 2
Hancea

Hancea

6 2 Παρατηρήσεις
species_plural 1
Hevea

Hevea

137 63 Παρατηρήσεις
species_plural 2
Hippomane

Hippomane

108 55 Παρατηρήσεις
species_plural 2
Homalanthus

Homalanthus

51 27 Παρατηρήσεις
species_plural 4
Homonoia

Homonoia

1 1 Παρατήρηση
species_plural 1
Hura

Hura

245 110 Παρατηρήσεις
species_plural 1
Jatropha

Jatropha

3.099 2.308 Παρατηρήσεις
species_plural 15
Joannesia

Joannesia

12 3 Παρατηρήσεις
species_plural 1
Mabea

Mabea

158 27 Παρατηρήσεις
species_plural 6
Macaranga

Macaranga

202 159 Παρατηρήσεις
species_plural 14
Mallotus

Mallotus

79 48 Παρατηρήσεις
species_plural 9
Loading...