Παγκόσμια χλωρίδα Είδη της παγκόσμιας χλωρίδας Εξερεύνηση

Castanea

Castanea

8.654 6.800 Παρατηρήσεις
species_plural 7
Castanopsis

Castanopsis

31 25 Παρατηρήσεις
species_plural 6
Chrysolepis

Chrysolepis

33 33 Παρατηρήσεις
species_plural 2
Fagus

Fagus

17.956 14.311 Παρατηρήσεις
species_plural 8
Lithocarpus

Lithocarpus

17 17 Παρατηρήσεις
species_plural 4
Notholithocarpus

Notholithocarpus

3 2 Παρατηρήσεις
species_plural 1
Quercus

Quercus

49.946 36.396 Παρατηρήσεις
species_plural 129