Παγκόσμια χλωρίδα Είδη της παγκόσμιας χλωρίδας Εξερεύνηση

Achimenes

Achimenes

70 59 Παρατηρήσεις
species_plural 4
Aeschynanthus

Aeschynanthus

851 619 Παρατηρήσεις
species_plural 14
Agalmyla

Agalmyla

4 2 Παρατηρήσεις
species_plural 1
Asteranthera

Asteranthera

210 58 Παρατηρήσεις
species_plural 1
Besleria

Besleria

163 32 Παρατηρήσεις
species_plural 13
Chrysothemis

Chrysothemis

560 450 Παρατηρήσεις
species_plural 2
Codonanthe

Codonanthe

25 11 Παρατηρήσεις
species_plural 3
Codonoboea

Codonoboea

1 1 Παρατήρηση
species_plural 1
Columnea

Columnea

368 135 Παρατηρήσεις
species_plural 19
Coronanthera

Coronanthera

9 9 Παρατηρήσεις
species_plural 2
Crantzia

Crantzia

46 27 Παρατηρήσεις
species_plural 1
Cyrtandra

Cyrtandra

9 7 Παρατηρήσεις
species_plural 2
Depanthus

Depanthus

3 3 Παρατηρήσεις
species_plural 1
Diastema

Diastema

13 4 Παρατηρήσεις
species_plural 2
Didymocarpus

Didymocarpus

494 293 Παρατηρήσεις
species_plural 9
Drymonia

Drymonia

361 84 Παρατηρήσεις
species_plural 14
Episcia

Episcia

1.323 1.188 Παρατηρήσεις
species_plural 5
Gasteranthus

Gasteranthus

15 6 Παρατηρήσεις
species_plural 2
Glossoloma

Glossoloma

9 1 Παρατήρηση
species_plural 1
Gloxinia

Gloxinia

24 18 Παρατηρήσεις
species_plural 2
Gloxiniopsis

Gloxiniopsis

1 1 Παρατήρηση
species_plural 1
Haberlea

Haberlea

22 10 Παρατηρήσεις
species_plural 1
Hemiboea

Hemiboea

1 1 Παρατήρηση
species_plural 1
Henckelia

Henckelia

189 150 Παρατηρήσεις
species_plural 5
Heppiella

Heppiella

2 1 Παρατήρηση
species_plural 1
Hypocyrta

Hypocyrta

1 1 Παρατήρηση
species_plural 1
Kohleria

Kohleria

325 238 Παρατηρήσεις
species_plural 7
Lysionotus

Lysionotus

4 2 Παρατηρήσεις
species_plural 1
Mitraria

Mitraria

106 47 Παρατηρήσεις
species_plural 1
Moussonia

Moussonia

8 1 Παρατήρηση
species_plural 1
Nautilocalyx

Nautilocalyx

55 25 Παρατηρήσεις
species_plural 2
Nematanthus

Nematanthus

349 277 Παρατηρήσεις
species_plural 8
Paradrymonia

Paradrymonia

25 3 Παρατηρήσεις
species_plural 2
Pearcea

Pearcea

2 1 Παρατήρηση
species_plural 1
Petrocosmea

Petrocosmea

2 2 Παρατηρήσεις
species_plural 2
Platystemma

Platystemma

39 21 Παρατηρήσεις
species_plural 1
Ramonda

Ramonda

463 288 Παρατηρήσεις
species_plural 2
Raphiocarpus

Raphiocarpus

1 1 Παρατήρηση
species_plural 1
Rhynchoglossum

Rhynchoglossum

50 19 Παρατηρήσεις
species_plural 1
Saintpaulia

Saintpaulia

2.610 2.373 Παρατηρήσεις
species_plural 1
Sarmienta

Sarmienta

3 2 Παρατηρήσεις
species_plural 1
Seemannia

Seemannia

139 121 Παρατηρήσεις
species_plural 1
Sinningia

Sinningia

487 433 Παρατηρήσεις
species_plural 10
Streptocarpus

Streptocarpus

636 411 Παρατηρήσεις
species_plural 7