Παγκόσμια χλωρίδα Είδη της παγκόσμιας χλωρίδας Εξερεύνηση

Aciotis

Aciotis

58 12 Παρατηρήσεις
species_plural 3
Acisanthera

Acisanthera

6 2 Παρατηρήσεις
species_plural 1
Adelobotrys

Adelobotrys

68 12 Παρατηρήσεις
species_plural 1
Appendicularia

Appendicularia

1 1 Παρατήρηση
species_plural 1
Arthrostemma

Arthrostemma

46 17 Παρατηρήσεις
species_plural 1
Bellucia

Bellucia

73 23 Παρατηρήσεις
species_plural 2
Bertolonia

Bertolonia

3 1 Παρατήρηση
species_plural 1
Blakea

Blakea

40 13 Παρατηρήσεις
species_plural 6
Blastus

Blastus

2 1 Παρατήρηση
species_plural 1
Brachyotum

Brachyotum

9 5 Παρατηρήσεις
species_plural 2
Cambessedesia

Cambessedesia

9 3 Παρατηρήσεις
species_plural 1
Castratella

Castratella

5 2 Παρατηρήσεις
species_plural 1
Centradenia

Centradenia

169 111 Παρατηρήσεις
species_plural 3
Charianthus

Charianthus

3 2 Παρατηρήσεις
species_plural 1
Clidemia

Clidemia

754 254 Παρατηρήσεις
species_plural 22
Conostegia

Conostegia

416 83 Παρατηρήσεις
species_plural 14
Dissotis

Dissotis

6 2 Παρατηρήσεις
species_plural 1
Ernestia

Ernestia

2 1 Παρατήρηση
species_plural 1
Graffenrieda

Graffenrieda

32 4 Παρατηρήσεις
species_plural 1
Henriettea

Henriettea

47 9 Παρατηρήσεις
species_plural 3
Henriettella

Henriettella

25 2 Παρατηρήσεις
species_plural 1
Heterocentron

Heterocentron

15 7 Παρατηρήσεις
species_plural 2
Heterotis

Heterotis

45 32 Παρατηρήσεις
species_plural 1
Huberia

Huberia

1 1 Παρατήρηση
species_plural 1
Lavoisiera

Lavoisiera

2 1 Παρατήρηση
species_plural 1
Leandra

Leandra

147 31 Παρατηρήσεις
species_plural 9
Lijndenia

Lijndenia

6 1 Παρατήρηση
species_plural 1
Loreya

Loreya

24 4 Παρατηρήσεις
species_plural 1
Maieta

Maieta

47 7 Παρατηρήσεις
species_plural 1
Medinilla

Medinilla

653 487 Παρατηρήσεις
species_plural 3
Melastoma

Melastoma

373 273 Παρατηρήσεις
species_plural 2
Melastomastrum

Melastomastrum

11 3 Παρατηρήσεις
species_plural 1
Memecylon

Memecylon

9 4 Παρατηρήσεις
species_plural 1
Meriania

Meriania

20 9 Παρατηρήσεις
species_plural 3
Miconia

Miconia

1.382 325 Παρατηρήσεις
species_plural 66
Monochaetum

Monochaetum

39 14 Παρατηρήσεις
species_plural 3
Monolena

Monolena

18 4 Παρατηρήσεις
species_plural 1
Mouriri

Mouriri

264 43 Παρατηρήσεις
species_plural 11
Nepsera

Nepsera

16 5 Παρατηρήσεις
species_plural 1
Osbeckia

Osbeckia

12 3 Παρατηρήσεις
species_plural 2
Ossaea

Ossaea

41 9 Παρατηρήσεις
species_plural 6
Oxyspora

Oxyspora

5 3 Παρατηρήσεις
species_plural 1
Pilocosta

Pilocosta

1 1 Παρατήρηση
species_plural 1
Pterolepis

Pterolepis

21 10 Παρατηρήσεις
species_plural 1
Rhexia

Rhexia

215 188 Παρατηρήσεις
species_plural 4
Rhynchanthera

Rhynchanthera

45 18 Παρατηρήσεις
species_plural 2
Sarcopyramis

Sarcopyramis

14 1 Παρατήρηση
species_plural 1
Schwackaea

Schwackaea

7 2 Παρατηρήσεις
species_plural 1
Tetrazygia

Tetrazygia

14 9 Παρατηρήσεις
species_plural 3
Tibouchina

Tibouchina

2.860 2.251 Παρατηρήσεις
species_plural 21
Loading...