Παγκόσμια χλωρίδα Είδη της παγκόσμιας χλωρίδας Εξερεύνηση

Aciotis

Aciotis

83 15 Παρατηρήσεις
species_plural 3
Acisanthera

Acisanthera

6 2 Παρατηρήσεις
species_plural 1
Adelobotrys

Adelobotrys

61 17 Παρατηρήσεις
species_plural 1
Appendicularia

Appendicularia

1 1 Παρατήρηση
species_plural 1
Arthrostemma

Arthrostemma

35 20 Παρατηρήσεις
species_plural 1
Axinaea

Axinaea

7 1 Παρατήρηση
species_plural 1
Bellucia

Bellucia

88 33 Παρατηρήσεις
species_plural 2
Bertolonia

Bertolonia

4 2 Παρατηρήσεις
species_plural 1
Blakea

Blakea

63 21 Παρατηρήσεις
species_plural 6
Blastus

Blastus

2 1 Παρατήρηση
species_plural 1
Brachyotum

Brachyotum

16 9 Παρατηρήσεις
species_plural 3
Bucquetia

Bucquetia

4 1 Παρατήρηση
species_plural 1
Cambessedesia

Cambessedesia

12 6 Παρατηρήσεις
species_plural 1
Castratella

Castratella

11 4 Παρατηρήσεις
species_plural 1
Centradenia

Centradenia

236 161 Παρατηρήσεις
species_plural 3
Charianthus

Charianthus

4 3 Παρατηρήσεις
species_plural 1
Clidemia

Clidemia

694 323 Παρατηρήσεις
species_plural 21
Conostegia

Conostegia

459 109 Παρατηρήσεις
species_plural 16
Dissotis

Dissotis

6 2 Παρατηρήσεις
species_plural 1
Ernestia

Ernestia

2 1 Παρατήρηση
species_plural 1
Graffenrieda

Graffenrieda

32 4 Παρατηρήσεις
species_plural 1
Henriettea

Henriettea

46 34 Παρατηρήσεις
species_plural 6
Henriettella

Henriettella

28 3 Παρατηρήσεις
species_plural 2
Heterocentron

Heterocentron

16 8 Παρατηρήσεις
species_plural 2
Heterotis

Heterotis

85 52 Παρατηρήσεις
species_plural 2
Huberia

Huberia

1 1 Παρατήρηση
species_plural 1
Lavoisiera

Lavoisiera

2 1 Παρατήρηση
species_plural 1
Leandra

Leandra

191 42 Παρατηρήσεις
species_plural 12
Lijndenia

Lijndenia

6 1 Παρατήρηση
species_plural 1
Loreya

Loreya

25 3 Παρατηρήσεις
species_plural 1
Maieta

Maieta

57 12 Παρατηρήσεις
species_plural 1
Medinilla

Medinilla

988 775 Παρατηρήσεις
species_plural 4
Melastoma

Melastoma

531 384 Παρατηρήσεις
species_plural 2
Melastomastrum

Melastomastrum

18 8 Παρατηρήσεις
species_plural 1
Memecylon

Memecylon

12 6 Παρατηρήσεις
species_plural 1
Meriania

Meriania

41 19 Παρατηρήσεις
species_plural 5
Miconia

Miconia

1.848 641 Παρατηρήσεις
species_plural 97
Monochaetum

Monochaetum

48 21 Παρατηρήσεις
species_plural 3
Monolena

Monolena

29 11 Παρατηρήσεις
species_plural 2
Mouriri

Mouriri

424 180 Παρατηρήσεις
species_plural 20
Nepsera

Nepsera

17 5 Παρατηρήσεις
species_plural 1
Osbeckia

Osbeckia

12 3 Παρατηρήσεις
species_plural 2
Ossaea

Ossaea

57 8 Παρατηρήσεις
species_plural 4
Oxyspora

Oxyspora

11 7 Παρατηρήσεις
species_plural 1
Pilocosta

Pilocosta

29 5 Παρατηρήσεις
species_plural 3
Pterolepis

Pterolepis

35 17 Παρατηρήσεις
species_plural 1
Rhexia

Rhexia

269 227 Παρατηρήσεις
species_plural 4
Rhynchanthera

Rhynchanthera

53 23 Παρατηρήσεις
species_plural 2
Sarcopyramis

Sarcopyramis

14 1 Παρατήρηση
species_plural 1
Schwackaea

Schwackaea

7 2 Παρατηρήσεις
species_plural 1
Loading...