Παγκόσμια χλωρίδα Είδη της παγκόσμιας χλωρίδας Εξερεύνηση

Aglaomorpha

Aglaomorpha

3 2 Παρατηρήσεις
species_plural 2
Calymmodon

Calymmodon

13 13 Παρατηρήσεις
species_plural 1
Campyloneurum

Campyloneurum

62 16 Παρατηρήσεις
species_plural 6
Ctenopterella

Ctenopterella

3 3 Παρατηρήσεις
species_plural 1
Drynaria

Drynaria

25 18 Παρατηρήσεις
species_plural 2
Enterosora

Enterosora

9 2 Παρατηρήσεις
species_plural 2
Lecanopteris

Lecanopteris

3 2 Παρατηρήσεις
species_plural 1
Lepisorus

Lepisorus

51 20 Παρατηρήσεις
species_plural 2
Melpomene

Melpomene

20 8 Παρατηρήσεις
species_plural 2
Microgramma

Microgramma

146 83 Παρατηρήσεις
species_plural 8
Microsorum

Microsorum

210 187 Παρατηρήσεις
species_plural 2
Niphidium

Niphidium

21 8 Παρατηρήσεις
species_plural 4
Pecluma

Pecluma

10 3 Παρατηρήσεις
species_plural 3
Phlebodium

Phlebodium

703 590 Παρατηρήσεις
species_plural 4
Phymatosorus

Phymatosorus

234 197 Παρατηρήσεις
species_plural 2
Platycerium

Platycerium

667 600 Παρατηρήσεις
species_plural 6
Pleopeltis

Pleopeltis

88 46 Παρατηρήσεις
species_plural 9
Polypodium

Polypodium

3.639 2.751 Παρατηρήσεις
species_plural 13
Pyrrosia

Pyrrosia

59 43 Παρατηρήσεις
species_plural 5
Serpocaulon

Serpocaulon

66 24 Παρατηρήσεις
species_plural 9
Terpsichore

Terpsichore

5 2 Παρατηρήσεις
species_plural 1