Παγκόσμια χλωρίδα Είδη της παγκόσμιας χλωρίδας Εξερεύνηση

Carpotroche platyptera Pittier LC

 
Achariaceae 33 12 Παρατηρήσεις
Carpotroche platyptera
Carpotroche platyptera
Carpotroche platyptera
Carpotroche platyptera

Erythrospermum monticolum Thouars

 
Achariaceae 22 4 Παρατηρήσεις
Erythrospermum monticolum
Erythrospermum monticolum
Erythrospermum monticolum
Erythrospermum monticolum
Hydnocarpus wightianus

Kiggelaria africana L. LC

 
Achariaceae 91 24 Παρατηρήσεις
Kiggelaria africana
Kiggelaria africana
Kiggelaria africana
Kiggelaria africana

Mayna odorata Aubl. LC

 
Achariaceae 19 18 Παρατηρήσεις
Mayna odorata
Mayna odorata
Mayna odorata
Mayna odorata

Pangium edule Reinw. LC

 
Achariaceae 7 4 Παρατηρήσεις
Pangium edule
Pangium edule
Pangium edule
Pangium edule

Xylotheca kraussiana Hochst. LC

 
Achariaceae 4 3 Παρατηρήσεις
Xylotheca kraussiana
Xylotheca kraussiana
Xylotheca kraussiana
Xylotheca kraussiana