Παγκόσμια χλωρίδα Είδη της παγκόσμιας χλωρίδας Εξερεύνηση

Asplenium adiantum-nigrum L.

 
Aspleniaceae 950 645 Παρατηρήσεις
Asplenium adiantum-nigrum
Asplenium adiantum-nigrum
Asplenium adiantum-nigrum
Asplenium adiantum-nigrum

Asplenium adulterinum Milde

 
Aspleniaceae 17 12 Παρατηρήσεις
Asplenium adulterinum
Asplenium adulterinum
Asplenium adulterinum
Asplenium adulterinum

Asplenium affine Sw.

 
Aspleniaceae 6 3 Παρατηρήσεις
Asplenium affine
Asplenium affine
Asplenium affine
Asplenium affine

Asplenium antiquum Makino

 
Aspleniaceae 14 12 Παρατηρήσεις
Asplenium antiquum
Asplenium antiquum
Asplenium antiquum
Asplenium antiquum

Asplenium boltonii Hook. ex Schelpe LC

 
Aspleniaceae 3 2 Παρατηρήσεις
Asplenium boltonii
Asplenium boltonii
Asplenium boltonii

Asplenium bulbiferum G. Forst.

 
Aspleniaceae 18 13 Παρατηρήσεις
Asplenium bulbiferum
Asplenium bulbiferum
Asplenium bulbiferum
Asplenium bulbiferum
Asplenium cirrhatum
Asplenium cirrhatum
Asplenium cirrhatum
Asplenium cirrhatum

Asplenium cuneatum Lam.

 
Aspleniaceae 11 10 Παρατηρήσεις
Asplenium cuneatum
Asplenium cuneatum
Asplenium cuneatum
Asplenium cuneatum

Asplenium exiguum Bedd.

 
Aspleniaceae 12 12 Παρατηρήσεις
Asplenium exiguum
Asplenium exiguum
Asplenium exiguum
Asplenium exiguum

Asplenium feei Kunze ex Fée

 
Aspleniaceae 9 2 Παρατηρήσεις
Asplenium feei
Asplenium feei
Asplenium feei
Asplenium feei

Asplenium formosum Willd. LC

 
Aspleniaceae 12 3 Παρατηρήσεις
Asplenium formosum
Asplenium formosum
Asplenium formosum
Asplenium formosum

Asplenium hemionitis L.

 
Aspleniaceae 65 32 Παρατηρήσεις
Asplenium hemionitis
Asplenium hemionitis
Asplenium hemionitis
Asplenium hemionitis

Asplenium juglandifolium Lam.

 
Aspleniaceae 15 3 Παρατηρήσεις
Asplenium juglandifolium
Asplenium juglandifolium
Asplenium juglandifolium
Asplenium juglandifolium

Asplenium maxonii Lellinger

 
Aspleniaceae 10 3 Παρατηρήσεις
Asplenium maxonii
Asplenium maxonii
Asplenium maxonii
Asplenium maxonii

Asplenium monanthes L.

 
Aspleniaceae 16 6 Παρατηρήσεις
Asplenium monanthes
Asplenium monanthes
Asplenium monanthes
Asplenium monanthes

Asplenium montanum Willd.

 
Aspleniaceae 21 21 Παρατηρήσεις
Asplenium montanum
Asplenium montanum
Asplenium montanum
Asplenium montanum

Asplenium nidus L.

 
Aspleniaceae 1.314 1.123 Παρατηρήσεις
Asplenium nidus
Asplenium nidus
Asplenium nidus
Asplenium nidus

Asplenium parvisorum Bonap.

 
Aspleniaceae 2 2 Παρατηρήσεις
Asplenium parvisorum
Asplenium parvisorum

Asplenium pinnatifidum Nutt.

 
Aspleniaceae 3 3 Παρατηρήσεις
Asplenium pinnatifidum
Asplenium pinnatifidum
Asplenium pinnatifidum

Asplenium polyodon G. Forst.

 
Aspleniaceae 10 9 Παρατηρήσεις
Asplenium polyodon
Asplenium polyodon
Asplenium polyodon
Asplenium polyodon

Asplenium praemorsum Sw.

 
Aspleniaceae 24 5 Παρατηρήσεις
Asplenium praemorsum
Asplenium praemorsum
Asplenium praemorsum
Asplenium praemorsum

Asplenium pteropus Kaulf.

 
Aspleniaceae 7 3 Παρατηρήσεις
Asplenium pteropus
Asplenium pteropus
Asplenium pteropus
Asplenium pteropus

Asplenium pumilum Sw.

 
Aspleniaceae 2 2 Παρατηρήσεις
Asplenium pumilum
Asplenium pumilum

Asplenium resiliens Kunze

 
Aspleniaceae 9 8 Παρατηρήσεις
Asplenium resiliens
Asplenium resiliens
Asplenium resiliens
Asplenium resiliens

Asplenium riparium Liebm.

 
Aspleniaceae 6 2 Παρατηρήσεις
Asplenium riparium
Asplenium riparium
Asplenium riparium
Asplenium riparium

Asplenium ruta-muraria L.

 
Aspleniaceae 1.122 832 Παρατηρήσεις
Asplenium ruta-muraria
Asplenium ruta-muraria
Asplenium ruta-muraria
Asplenium ruta-muraria

Asplenium scolopendrium L.

 
Aspleniaceae 3.428 2.896 Παρατηρήσεις
Asplenium scolopendrium
Asplenium scolopendrium
Asplenium scolopendrium
Asplenium scolopendrium

Asplenium septentrionale (L.) Hoffm.

 
Aspleniaceae 295 168 Παρατηρήσεις
Asplenium septentrionale
Asplenium septentrionale
Asplenium septentrionale
Asplenium septentrionale

Asplenium serra Langsd. & Fisch.

 
Aspleniaceae 10 2 Παρατηρήσεις
Asplenium serra
Asplenium serra
Asplenium serra
Asplenium serra

Asplenium serratum L.

 
Aspleniaceae 34 15 Παρατηρήσεις
Asplenium serratum
Asplenium serratum
Asplenium serratum
Asplenium serratum

Asplenium sulcatum Lam.

 
Aspleniaceae 17 8 Παρατηρήσεις
Asplenium sulcatum
Asplenium sulcatum
Asplenium sulcatum
Asplenium sulcatum

Asplenium trichomanes L.

 
Aspleniaceae 3.233 2.739 Παρατηρήσεις
Asplenium trichomanes
Asplenium trichomanes
Asplenium trichomanes
Asplenium trichomanes
Loading...