Παγκόσμια χλωρίδα Είδη της παγκόσμιας χλωρίδας Εξερεύνηση

Aethionema saxatile (L.) R.Br.

 
Brassicaceae 374 198 Παρατηρήσεις
Aethionema saxatile
Aethionema saxatile
Aethionema saxatile
Aethionema saxatile

Aethionema thomasianum J.Gay

 
Brassicaceae 42 9 Παρατηρήσεις
Aethionema thomasianum
Aethionema thomasianum
Aethionema thomasianum
Aethionema thomasianum

Alliaria petiolata (M.Bieb.) Cavara & Grande

 
Brassicaceae 19.411 16.053 Παρατηρήσεις
Alliaria petiolata
Alliaria petiolata
Alliaria petiolata
Alliaria petiolata

Alyssoides utriculata (L.) Medik.

 
Brassicaceae 205 121 Παρατηρήσεις
Alyssoides utriculata
Alyssoides utriculata
Alyssoides utriculata
Alyssoides utriculata

Alyssum alpestre L.

 
Brassicaceae 69 42 Παρατηρήσεις
Alyssum alpestre
Alyssum alpestre
Alyssum alpestre
Alyssum alpestre

Alyssum alyssoides (L.) L.

 
Brassicaceae 611 382 Παρατηρήσεις
Alyssum alyssoides
Alyssum alyssoides
Alyssum alyssoides
Alyssum alyssoides

Alyssum argenteum All.

 
Brassicaceae 21 9 Παρατηρήσεις
Alyssum argenteum
Alyssum argenteum
Alyssum argenteum
Alyssum argenteum

Alyssum bertolonii Desv.

 
Brassicaceae 48 24 Παρατηρήσεις
Alyssum bertolonii
Alyssum bertolonii
Alyssum bertolonii
Alyssum bertolonii

Alyssum corsicum Duby

 
Brassicaceae 15 5 Παρατηρήσεις
Alyssum corsicum
Alyssum corsicum
Alyssum corsicum
Alyssum corsicum

Alyssum cuneifolium Ten.

 
Brassicaceae 61 25 Παρατηρήσεις
Alyssum cuneifolium
Alyssum cuneifolium
Alyssum cuneifolium
Alyssum cuneifolium

Alyssum desertorum Stapf

 
Brassicaceae 16 13 Παρατηρήσεις
Alyssum desertorum
Alyssum desertorum
Alyssum desertorum
Alyssum desertorum

Alyssum diffusum Ten.

 
Brassicaceae 1 1 Παρατήρηση
Alyssum diffusum
Alyssum granatense
Alyssum granatense
Alyssum granatense
Alyssum granatense

Alyssum hirsutum M.Bieb.

 
Brassicaceae 4 1 Παρατήρηση
Alyssum hirsutum
Alyssum hirsutum
Alyssum hirsutum
Alyssum hirsutum

Alyssum lenense Adams

 
Brassicaceae 1 1 Παρατήρηση
Alyssum lenense
Alyssum linifolium
Alyssum linifolium
Alyssum linifolium
Alyssum linifolium

Alyssum loiseleurii P.Fourn.

 
Brassicaceae 82 29 Παρατηρήσεις
Alyssum loiseleurii
Alyssum loiseleurii
Alyssum loiseleurii
Alyssum loiseleurii

Alyssum minutum Schltdl. ex DC.

 
Brassicaceae 26 7 Παρατηρήσεις
Alyssum minutum
Alyssum minutum
Alyssum minutum
Alyssum minutum

Alyssum montanum L.

 
Brassicaceae 639 406 Παρατηρήσεις
Alyssum montanum
Alyssum montanum
Alyssum montanum
Alyssum montanum

Alyssum murale Waldst. & Kit.

 
Brassicaceae 55 46 Παρατηρήσεις
Alyssum murale
Alyssum murale
Alyssum murale
Alyssum murale

Alyssum ovirense A.Kern.

 
Brassicaceae 1 1 Παρατήρηση
Alyssum ovirense

Alyssum propinquum Baumg.

 
Brassicaceae 2 1 Παρατήρηση
Alyssum propinquum
Alyssum propinquum

Alyssum scutigerum Durieu

 
Brassicaceae 1 1 Παρατήρηση
Alyssum scutigerum

Alyssum serpyllifolium Desf.

 
Brassicaceae 36 12 Παρατηρήσεις
Alyssum serpyllifolium
Alyssum serpyllifolium
Alyssum serpyllifolium
Alyssum serpyllifolium

Alyssum simplex Rudolph

 
Brassicaceae 6 2 Παρατηρήσεις
Alyssum simplex
Alyssum simplex
Alyssum simplex
Alyssum simplex

Alyssum troodi Boiss.

 
Brassicaceae 7 1 Παρατήρηση
Alyssum troodi
Alyssum troodi
Alyssum troodi
Alyssum troodi

Alyssum umbellatum Desv.

 
Brassicaceae 3 1 Παρατήρηση
Alyssum umbellatum
Alyssum umbellatum
Alyssum umbellatum

Anastatica hierochuntica L.

 
Brassicaceae 41 25 Παρατηρήσεις
Anastatica hierochuntica
Anastatica hierochuntica
Anastatica hierochuntica
Anastatica hierochuntica

Arabidopsis arenosa (L.) Lawalrée

 
Brassicaceae 530 360 Παρατηρήσεις
Arabidopsis arenosa
Arabidopsis arenosa
Arabidopsis arenosa
Arabidopsis arenosa

Arabidopsis thaliana (L.) Heynh.

 
Brassicaceae 1.316 850 Παρατηρήσεις
Arabidopsis thaliana
Arabidopsis thaliana
Arabidopsis thaliana
Arabidopsis thaliana

Arabis aculeolata Greene

 
Brassicaceae 4 4 Παρατηρήσεις
Arabis aculeolata
Arabis aculeolata
Arabis aculeolata
Arabis aculeolata

Arabis allionii DC.

 
Brassicaceae 7 4 Παρατηρήσεις
Arabis allionii
Arabis allionii
Arabis allionii
Arabis allionii

Arabis alpina L.

 
Brassicaceae 1.294 944 Παρατηρήσεις
Arabis alpina
Arabis alpina
Arabis alpina
Arabis alpina

Arabis caerulea (All.) Haenke

 
Brassicaceae 56 25 Παρατηρήσεις
Arabis caerulea
Arabis caerulea
Arabis caerulea
Arabis caerulea

Arabis carduchorum Boiss.

 
Brassicaceae 2 1 Παρατήρηση
Arabis carduchorum
Arabis carduchorum

Arabis caucasica Willd.

 
Brassicaceae 61 49 Παρατηρήσεις
Arabis caucasica
Arabis caucasica
Arabis caucasica
Arabis caucasica

Arabis ciliata Clairv.

 
Brassicaceae 87 35 Παρατηρήσεις
Arabis ciliata
Arabis ciliata
Arabis ciliata
Arabis ciliata

Arabis collina Ten.

 
Brassicaceae 160 79 Παρατηρήσεις
Arabis collina
Arabis collina
Arabis collina
Arabis collina

Arabis conringioides Ball

 
Brassicaceae 3 1 Παρατήρηση
Arabis conringioides
Arabis conringioides
Arabis conringioides

Arabis cypria Holmboe

 
Brassicaceae 1 1 Παρατήρηση
Arabis cypria

Arabis hirsuta (L.) Scop.

 
Brassicaceae 884 517 Παρατηρήσεις
Arabis hirsuta
Arabis hirsuta
Arabis hirsuta
Arabis hirsuta

Arabis modesta Rollins

 
Brassicaceae 7 7 Παρατηρήσεις
Arabis modesta
Arabis modesta
Arabis modesta
Arabis modesta

Arabis nova Vill.

 
Brassicaceae 31 14 Παρατηρήσεις
Arabis nova
Arabis nova
Arabis nova
Arabis nova

Arabis planisiliqua (Pers.) Rchb.

 
Brassicaceae 68 34 Παρατηρήσεις
Arabis planisiliqua
Arabis planisiliqua
Arabis planisiliqua
Arabis planisiliqua
Loading...