Παγκόσμια χλωρίδα Είδη της παγκόσμιας χλωρίδας Εξερεύνηση

Hopea odorata Roxb. VU

 
Dipterocarpaceae 9 7 Παρατηρήσεις
Hopea odorata
Hopea odorata
Hopea odorata
Hopea odorata