Παγκόσμια χλωρίδα Είδη της παγκόσμιας χλωρίδας Εξερεύνηση

Aciotis indecora
Aciotis indecora
Aciotis indecora
Aciotis indecora

Acisanthera quadrata Pers.

 
Melastomataceae 6 2 Παρατηρήσεις
Acisanthera quadrata
Acisanthera quadrata
Acisanthera quadrata
Acisanthera quadrata

Bellucia grossularioides (L.) Triana LC

 
Melastomataceae 54 13 Παρατηρήσεις
Bellucia grossularioides
Bellucia grossularioides
Bellucia grossularioides
Bellucia grossularioides

Bellucia pentamera Naudin LC

 
Melastomataceae 13 6 Παρατηρήσεις
Bellucia pentamera
Bellucia pentamera
Bellucia pentamera
Bellucia pentamera

Blakea gracilis Hemsl.

 
Melastomataceae 3 3 Παρατηρήσεις
Blakea gracilis
Blakea gracilis
Blakea gracilis
Blakea litoralis
Blakea litoralis
Blakea litoralis
Blakea litoralis

Blakea scarlatina Almeda

 
Melastomataceae 17 3 Παρατηρήσεις
Blakea scarlatina
Blakea scarlatina
Blakea scarlatina
Blakea scarlatina

Blakea wilsoniorum Almeda

 
Melastomataceae 8 3 Παρατηρήσεις
Blakea wilsoniorum
Blakea wilsoniorum
Blakea wilsoniorum
Blakea wilsoniorum
Centradenia floribunda
Centradenia floribunda
Centradenia floribunda
Centradenia floribunda

Clidemia capitellata (Bonpl.) D. Don LC

 
Melastomataceae 40 19 Παρατηρήσεις
Clidemia capitellata
Clidemia capitellata
Clidemia capitellata
Clidemia capitellata

Clidemia crenulata Gleason

 
Melastomataceae 53 7 Παρατηρήσεις
Clidemia crenulata
Clidemia crenulata
Clidemia crenulata
Clidemia crenulata

Clidemia davidsei Almeda

 
Melastomataceae 6 2 Παρατηρήσεις
Clidemia davidsei
Clidemia davidsei
Clidemia davidsei
Clidemia davidsei

Clidemia epiphytica (Triana) Cogn. LC

 
Melastomataceae 25 2 Παρατηρήσεις
Clidemia epiphytica
Clidemia epiphytica
Clidemia epiphytica
Clidemia epiphytica

Clidemia fraterna Gleason

 
Melastomataceae 9 2 Παρατηρήσεις
Clidemia fraterna
Clidemia fraterna
Clidemia fraterna
Clidemia fraterna

Clidemia hammelii Almeda

 
Melastomataceae 47 6 Παρατηρήσεις
Clidemia hammelii
Clidemia hammelii
Clidemia hammelii
Clidemia hammelii

Clidemia hirta (L.) D. Don

 
Melastomataceae 232 129 Παρατηρήσεις
Clidemia hirta
Clidemia hirta
Clidemia hirta
Clidemia hirta

Clidemia japurensis DC.

 
Melastomataceae 26 3 Παρατηρήσεις
Clidemia japurensis
Clidemia japurensis
Clidemia japurensis
Clidemia japurensis

Clidemia monantha L.O. Williams

 
Melastomataceae 29 4 Παρατηρήσεις
Clidemia monantha
Clidemia monantha
Clidemia monantha
Clidemia monantha

Clidemia ombrophila Gleason

 
Melastomataceae 50 9 Παρατηρήσεις
Clidemia ombrophila
Clidemia ombrophila
Clidemia ombrophila
Clidemia ombrophila

Clidemia septuplinervia Cogn. LC

 
Melastomataceae 25 3 Παρατηρήσεις
Clidemia septuplinervia
Clidemia septuplinervia
Clidemia septuplinervia
Clidemia septuplinervia

Clidemia sericea D. Don

 
Melastomataceae 50 8 Παρατηρήσεις
Clidemia sericea
Clidemia sericea
Clidemia sericea
Clidemia sericea
Clidemia setosa
Clidemia setosa
Clidemia setosa
Clidemia setosa

Clidemia taurina Gleason

 
Melastomataceae 11 2 Παρατηρήσεις
Clidemia taurina
Clidemia taurina
Clidemia taurina
Clidemia taurina

Clidemia umbrosa (Sw.) Cogn.

 
Melastomataceae 19 7 Παρατηρήσεις
Clidemia umbrosa
Clidemia umbrosa
Clidemia umbrosa
Clidemia umbrosa

Conostegia bigibbosa Cogn.

 
Melastomataceae 14 3 Παρατηρήσεις
Conostegia bigibbosa
Conostegia bigibbosa
Conostegia bigibbosa
Conostegia bigibbosa

Conostegia bracteata Triana LC

 
Melastomataceae 55 10 Παρατηρήσεις
Conostegia bracteata
Conostegia bracteata
Conostegia bracteata
Conostegia bracteata

Conostegia chiriquensis Gleason

 
Melastomataceae 11 3 Παρατηρήσεις
Conostegia chiriquensis
Conostegia chiriquensis
Conostegia chiriquensis
Conostegia chiriquensis

Conostegia lasiopoda Benth. LC

 
Melastomataceae 40 5 Παρατηρήσεις
Conostegia lasiopoda
Conostegia lasiopoda
Conostegia lasiopoda
Conostegia lasiopoda

Conostegia micrantha Standl. LC

 
Melastomataceae 52 5 Παρατηρήσεις
Conostegia micrantha
Conostegia micrantha
Conostegia micrantha
Conostegia micrantha
Loading...