Παγκόσμια χλωρίδα Είδη της παγκόσμιας χλωρίδας Εξερεύνηση

Botrychium boreale J. Milde

 
Ophioglossaceae 7 3 Παρατηρήσεις
Botrychium boreale
Botrychium boreale
Botrychium boreale
Botrychium boreale

Botrychium dissectum Spreng.

 
Ophioglossaceae 114 105 Παρατηρήσεις
Botrychium dissectum
Botrychium dissectum
Botrychium dissectum
Botrychium dissectum

Botrychium lunaria (L.) Sw.

 
Ophioglossaceae 382 246 Παρατηρήσεις
Botrychium lunaria
Botrychium lunaria
Botrychium lunaria
Botrychium lunaria

Botrychium simplex E. Hitchc.

 
Ophioglossaceae 23 23 Παρατηρήσεις
Botrychium simplex
Botrychium simplex
Botrychium simplex
Botrychium simplex

Botrychium virginianum (L.) Sw.

 
Ophioglossaceae 190 173 Παρατηρήσεις
Botrychium virginianum
Botrychium virginianum
Botrychium virginianum
Botrychium virginianum

Ophioglossum californicum Prantl

 
Ophioglossaceae 12 12 Παρατηρήσεις
Ophioglossum californicum
Ophioglossum californicum
Ophioglossum californicum
Ophioglossum californicum

Ophioglossum engelmannii Prantl

 
Ophioglossaceae 12 12 Παρατηρήσεις
Ophioglossum engelmannii
Ophioglossum engelmannii
Ophioglossum engelmannii
Ophioglossum engelmannii

Ophioglossum lusitanicum L. LC

 
Ophioglossaceae 110 47 Παρατηρήσεις
Ophioglossum lusitanicum
Ophioglossum lusitanicum
Ophioglossum lusitanicum
Ophioglossum lusitanicum

Ophioglossum pendulum L.

 
Ophioglossaceae 31 28 Παρατηρήσεις
Ophioglossum pendulum
Ophioglossum pendulum
Ophioglossum pendulum
Ophioglossum pendulum

Ophioglossum petiolatum Hook.

 
Ophioglossaceae 5 5 Παρατηρήσεις
Ophioglossum petiolatum
Ophioglossum petiolatum
Ophioglossum petiolatum
Ophioglossum petiolatum

Ophioglossum pusillum Raf.

 
Ophioglossaceae 3 3 Παρατηρήσεις
Ophioglossum pusillum
Ophioglossum pusillum
Ophioglossum pusillum
Ophioglossum reticulatum
Ophioglossum reticulatum
Ophioglossum reticulatum
Ophioglossum reticulatum

Ophioglossum vulgatum L.

 
Ophioglossaceae 268 178 Παρατηρήσεις
Ophioglossum vulgatum
Ophioglossum vulgatum
Ophioglossum vulgatum
Ophioglossum vulgatum