Παγκόσμια χλωρίδα Είδη της παγκόσμιας χλωρίδας Εξερεύνηση

Aciachne pulvinata Benth.

 
Poaceae 24 3 Παρατηρήσεις
Aciachne pulvinata
Aciachne pulvinata
Aciachne pulvinata
Aciachne pulvinata

Acroceras zizanioides (Kunth) Dandy LC

 
Poaceae 12 3 Παρατηρήσεις
Acroceras zizanioides
Acroceras zizanioides
Acroceras zizanioides
Acroceras zizanioides

Aegilops crassa Boiss. LC

 
Poaceae 11 4 Παρατηρήσεις
Aegilops crassa
Aegilops crassa
Aegilops crassa
Aegilops crassa

Aegilops cylindrica Host LC

 
Poaceae 36 22 Παρατηρήσεις
Aegilops cylindrica
Aegilops cylindrica
Aegilops cylindrica
Aegilops cylindrica

Aegilops geniculata Roth LC

 
Poaceae 544 421 Παρατηρήσεις
Aegilops geniculata
Aegilops geniculata
Aegilops geniculata
Aegilops geniculata

Aegilops neglecta Req. ex Bertol. LC

 
Poaceae 79 52 Παρατηρήσεις
Aegilops neglecta
Aegilops neglecta
Aegilops neglecta
Aegilops neglecta

Aegilops speltoides Tausch LC

 
Poaceae 11 5 Παρατηρήσεις
Aegilops speltoides
Aegilops speltoides
Aegilops speltoides
Aegilops speltoides
Aegilops tauschii
Aegilops tauschii
Aegilops tauschii

Aegilops triuncialis L. LC

 
Poaceae 96 58 Παρατηρήσεις
Aegilops triuncialis
Aegilops triuncialis
Aegilops triuncialis
Aegilops triuncialis

Aegilops ventricosa Tausch LC

 
Poaceae 60 23 Παρατηρήσεις
Aegilops ventricosa
Aegilops ventricosa
Aegilops ventricosa
Aegilops ventricosa

Aeluropus littoralis (Gouan) Parl.

 
Poaceae 79 16 Παρατηρήσεις
Aeluropus littoralis
Aeluropus littoralis
Aeluropus littoralis
Aeluropus littoralis

Agropyron cristatum (L.) Gaertn.

 
Poaceae 61 52 Παρατηρήσεις
Agropyron cristatum
Agropyron cristatum
Agropyron cristatum
Agropyron cristatum

Agrostis alpina Scop.

 
Poaceae 6 6 Παρατηρήσεις
Agrostis alpina
Agrostis alpina
Agrostis alpina
Agrostis alpina

Agrostis canina L. LC

 
Poaceae 39 23 Παρατηρήσεις
Agrostis canina
Agrostis canina
Agrostis canina
Agrostis canina

Agrostis capillaris L.

 
Poaceae 769 605 Παρατηρήσεις
Agrostis capillaris
Agrostis capillaris
Agrostis capillaris
Agrostis capillaris

Agrostis castellana Boiss. & Reut.

 
Poaceae 6 3 Παρατηρήσεις
Agrostis castellana
Agrostis castellana
Agrostis castellana
Agrostis castellana

Agrostis curtisii Kerguélen

 
Poaceae 61 18 Παρατηρήσεις
Agrostis curtisii
Agrostis curtisii
Agrostis curtisii
Agrostis curtisii

Agrostis delicatula Pourr. ex Lapeyr.

 
Poaceae 4 4 Παρατηρήσεις
Agrostis delicatula
Agrostis delicatula
Agrostis delicatula
Agrostis delicatula

Agrostis exarata Trin.

 
Poaceae 8 5 Παρατηρήσεις
Agrostis exarata
Agrostis exarata
Agrostis exarata
Agrostis exarata

Agrostis foliata Hook.f.

 
Poaceae 43 18 Παρατηρήσεις
Agrostis foliata
Agrostis foliata
Agrostis foliata
Agrostis foliata

Agrostis gigantea Roth

 
Poaceae 70 50 Παρατηρήσεις
Agrostis gigantea
Agrostis gigantea
Agrostis gigantea
Agrostis gigantea

Agrostis mertensii Trin.

 
Poaceae 11 10 Παρατηρήσεις
Agrostis mertensii
Agrostis mertensii
Agrostis mertensii
Agrostis mertensii

Agrostis microphylla Steud.

 
Poaceae 2 2 Παρατηρήσεις
Agrostis microphylla
Agrostis microphylla

Agrostis pallens Trin.

 
Poaceae 4 4 Παρατηρήσεις
Agrostis pallens
Agrostis pallens
Agrostis pallens
Agrostis pallens

Agrostis perennans (Walter) Tuck. LC

 
Poaceae 4 4 Παρατηρήσεις
Agrostis perennans
Agrostis perennans
Agrostis perennans
Agrostis perennans

Agrostis rupestris All.

 
Poaceae 38 26 Παρατηρήσεις
Agrostis rupestris
Agrostis rupestris
Agrostis rupestris
Agrostis rupestris

Agrostis schleicheri Jord. & Verl.

 
Poaceae 7 2 Παρατηρήσεις
Agrostis schleicheri
Agrostis schleicheri
Agrostis schleicheri
Agrostis schleicheri

Agrostis stolonifera L. LC

 
Poaceae 265 165 Παρατηρήσεις
Agrostis stolonifera
Agrostis stolonifera
Agrostis stolonifera
Agrostis stolonifera

Agrostis tolucensis Kunth

 
Poaceae 5 2 Παρατηρήσεις
Agrostis tolucensis
Agrostis tolucensis
Agrostis tolucensis
Agrostis tolucensis

Agrostis vinealis Schreb.

 
Poaceae 9 6 Παρατηρήσεις
Agrostis vinealis
Agrostis vinealis
Agrostis vinealis
Agrostis vinealis

Aira caryophyllea L.

 
Poaceae 257 182 Παρατηρήσεις
Aira caryophyllea
Aira caryophyllea
Aira caryophyllea
Aira caryophyllea

Aira cupaniana Guss.

 
Poaceae 29 11 Παρατηρήσεις
Aira cupaniana
Aira cupaniana
Aira cupaniana
Aira cupaniana

Aira elegantissima Schur

 
Poaceae 53 22 Παρατηρήσεις
Aira elegantissima
Aira elegantissima
Aira elegantissima
Aira elegantissima

Aira praecox L.

 
Poaceae 67 52 Παρατηρήσεις
Aira praecox
Aira praecox
Aira praecox
Aira praecox

Aira provincialis Jord. LC

 
Poaceae 14 6 Παρατηρήσεις
Aira provincialis
Aira provincialis
Aira provincialis
Aira provincialis

Aira tenorei Guss. LC

 
Poaceae 18 8 Παρατηρήσεις
Aira tenorei
Aira tenorei
Aira tenorei
Aira tenorei

Alopecurus aequalis Sobol. LC

 
Poaceae 74 48 Παρατηρήσεις
Alopecurus aequalis
Alopecurus aequalis
Alopecurus aequalis
Alopecurus aequalis

Alopecurus arundinaceus Poir. LC

 
Poaceae 13 13 Παρατηρήσεις
Alopecurus arundinaceus
Alopecurus arundinaceus
Alopecurus arundinaceus
Alopecurus arundinaceus

Alopecurus bulbosus Gouan

 
Poaceae 31 13 Παρατηρήσεις
Alopecurus bulbosus
Alopecurus bulbosus
Alopecurus bulbosus
Alopecurus bulbosus

Alopecurus carolinianus Walter LC

 
Poaceae 3 3 Παρατηρήσεις
Alopecurus carolinianus
Alopecurus carolinianus
Alopecurus carolinianus
Loading...