Παγκόσμια χλωρίδα Είδη της παγκόσμιας χλωρίδας Εξερεύνηση

Agatea veillonii Munzinger

 
Violaceae 10 10 Παρατηρήσεις
Agatea veillonii
Agatea veillonii
Agatea veillonii
Agatea veillonii

Hybanthus calceolaria (L.) Oken

 
Violaceae 2 2 Παρατηρήσεις
Hybanthus calceolaria
Hybanthus calceolaria

Hybanthus enneaspermus (L.) F.Muell.

 
Violaceae 19 14 Παρατηρήσεις
Hybanthus enneaspermus
Hybanthus enneaspermus
Hybanthus enneaspermus
Hybanthus enneaspermus

Hybanthus guanacastensis Standl.

 
Violaceae 15 3 Παρατηρήσεις
Hybanthus guanacastensis
Hybanthus guanacastensis
Hybanthus guanacastensis
Hybanthus guanacastensis

Leonia glycycarpa Ruiz & Pav. LC

 
Violaceae 28 14 Παρατηρήσεις
Leonia glycycarpa
Leonia glycycarpa
Leonia glycycarpa
Leonia glycycarpa

Paypayrola guianensis Aubl. LC

 
Violaceae 4 2 Παρατηρήσεις
Paypayrola guianensis
Paypayrola guianensis
Paypayrola guianensis
Paypayrola guianensis

Paypayrola hulkiana Pulle

 
Violaceae 20 2 Παρατηρήσεις
Paypayrola hulkiana
Paypayrola hulkiana
Paypayrola hulkiana
Paypayrola hulkiana

Rinorea amapensis Hekking LC

 
Violaceae 58 4 Παρατηρήσεις
Rinorea amapensis
Rinorea amapensis
Rinorea amapensis
Rinorea amapensis

Rinorea deflexiflora Bartlett

 
Violaceae 49 9 Παρατηρήσεις
Rinorea deflexiflora
Rinorea deflexiflora
Rinorea deflexiflora
Rinorea deflexiflora

Rinorea guianensis Aubl.

 
Violaceae 23 17 Παρατηρήσεις
Rinorea guianensis
Rinorea guianensis
Rinorea guianensis
Rinorea guianensis

Rinorea hummelii Sprague LC

 
Violaceae 49 7 Παρατηρήσεις
Rinorea hummelii
Rinorea hummelii
Rinorea hummelii
Rinorea hummelii

Rinorea neglecta Sandwith LC

 
Violaceae 59 8 Παρατηρήσεις
Rinorea neglecta
Rinorea neglecta
Rinorea neglecta
Rinorea neglecta

Rinorea riana Kuntze

 
Violaceae 15 4 Παρατηρήσεις
Rinorea riana
Rinorea riana
Rinorea riana
Rinorea riana

Viola adunca Sm.

 
Violaceae 155 148 Παρατηρήσεις
Viola adunca
Viola adunca
Viola adunca
Viola adunca

Viola aethnensis Parl.

 
Violaceae 15 13 Παρατηρήσεις
Viola aethnensis
Viola aethnensis
Viola aethnensis
Viola aethnensis
Viola aetolica
Viola aetolica

Viola alba Besser

 
Violaceae 1.239 889 Παρατηρήσεις
Viola alba
Viola alba
Viola alba
Viola alba

Viola arborescens L.

 
Violaceae 291 155 Παρατηρήσεις
Viola arborescens
Viola arborescens
Viola arborescens
Viola arborescens

Viola arvensis Murray

 
Violaceae 3.384 2.699 Παρατηρήσεις
Viola arvensis
Viola arvensis
Viola arvensis
Viola arvensis

Viola bakeri Greene

 
Violaceae 10 10 Παρατηρήσεις
Viola bakeri
Viola bakeri
Viola bakeri
Viola bakeri

Viola bangii Rusby

 
Violaceae 4 3 Παρατηρήσεις
Viola bangii
Viola bangii
Viola bangii
Viola bangii

Viola bertolonii Pio

 
Violaceae 2 1 Παρατήρηση
Viola bertolonii
Viola bertolonii

Viola bicolor Pursh

 
Violaceae 166 158 Παρατηρήσεις
Viola bicolor
Viola bicolor
Viola bicolor
Viola bicolor

Viola biflora L.

 
Violaceae 753 505 Παρατηρήσεις
Viola biflora
Viola biflora
Viola biflora
Viola biflora

Viola blanda Willd.

 
Violaceae 162 136 Παρατηρήσεις
Viola blanda
Viola blanda
Viola blanda
Viola blanda

Viola bubanii Timb.-Lagr.

 
Violaceae 82 59 Παρατηρήσεις
Viola bubanii
Viola bubanii
Viola bubanii
Viola bubanii

Viola calcarata L.

 
Violaceae 1.260 970 Παρατηρήσεις
Viola calcarata
Viola calcarata
Viola calcarata
Viola calcarata

Viola canadensis L.

 
Violaceae 182 158 Παρατηρήσεις
Viola canadensis
Viola canadensis
Viola canadensis
Viola canadensis

Viola canina L.

 
Violaceae 586 418 Παρατηρήσεις
Viola canina
Viola canina
Viola canina
Viola canina

Viola cazorlensis Gand.

 
Violaceae 29 9 Παρατηρήσεις
Viola cazorlensis
Viola cazorlensis
Viola cazorlensis
Viola cazorlensis

Viola cenisia L.

 
Violaceae 127 67 Παρατηρήσεις
Viola cenisia
Viola cenisia
Viola cenisia
Viola cenisia

Viola collina Besser

 
Violaceae 26 10 Παρατηρήσεις
Viola collina
Viola collina
Viola collina
Viola collina

Viola columnaris Skottsb.

 
Violaceae 1 1 Παρατήρηση
Viola columnaris

Viola cornuta L.

 
Violaceae 497 352 Παρατηρήσεις
Viola cornuta
Viola cornuta
Viola cornuta
Viola cornuta

Viola corsica Nyman

 
Violaceae 32 15 Παρατηρήσεις
Viola corsica
Viola corsica
Viola corsica
Viola corsica
Loading...