Παγκόσμια χλωρίδα Είδη της παγκόσμιας χλωρίδας Εξερεύνηση

Abrus precatorius L.

 
Leguminosae 250 188 Παρατηρήσεις
Abrus precatorius
Abrus precatorius
Abrus precatorius
Abrus precatorius