Παγκόσμια χλωρίδα Είδη της παγκόσμιας χλωρίδας Εξερεύνηση

Acanthophoenix rubra (Bory) H.Wendl. CR

 
Arecaceae 68 30 Παρατηρήσεις
Acanthophoenix rubra
Acanthophoenix rubra
Acanthophoenix rubra
Acanthophoenix rubra