Παγκόσμια χλωρίδα Είδη της παγκόσμιας χλωρίδας Εξερεύνηση

Acicarpha tribuloides Juss.

 
Calyceraceae 13 7 Παρατηρήσεις
Acicarpha tribuloides
Acicarpha tribuloides
Acicarpha tribuloides
Acicarpha tribuloides