Παγκόσμια χλωρίδα Είδη της παγκόσμιας χλωρίδας Εξερεύνηση

Aciphylla aurea W.R.B.Oliv.

 
Apiaceae 9 5 Παρατηρήσεις
Aciphylla aurea
Aciphylla aurea
Aciphylla aurea
Aciphylla aurea

Aciphylla colensoi Hook.f.

 
Apiaceae 11 3 Παρατηρήσεις
Aciphylla colensoi
Aciphylla colensoi
Aciphylla colensoi
Aciphylla colensoi

Aciphylla ferox W.R.B.Oliv.

 
Apiaceae 1 1 Παρατήρηση
Aciphylla ferox
Aciphylla glacialis
Aciphylla glacialis
Aciphylla glacialis

Aciphylla horrida W.R.B.Oliv.

 
Apiaceae 1 1 Παρατήρηση
Aciphylla horrida