Παγκόσμια χλωρίδα Είδη της παγκόσμιας χλωρίδας Εξερεύνηση

Acisanthera quadrata Pers.

 
Melastomataceae 6 2 Παρατηρήσεις
Acisanthera quadrata
Acisanthera quadrata
Acisanthera quadrata
Acisanthera quadrata