Παγκόσμια χλωρίδα Είδη της παγκόσμιας χλωρίδας Εξερεύνηση

Acokanthera oppositifolia (Lam.) Codd LC

 
Apocynaceae 31 11 Παρατηρήσεις
Acokanthera oppositifolia
Acokanthera oppositifolia
Acokanthera oppositifolia
Acokanthera oppositifolia