Παγκόσμια χλωρίδα Είδη της παγκόσμιας χλωρίδας Εξερεύνηση

Aechmea angustifolia
Aechmea angustifolia
Aechmea angustifolia
Aechmea angustifolia
Aechmea blanchetiana
Aechmea blanchetiana
Aechmea blanchetiana
Aechmea blanchetiana

Aechmea bracteata (Sw.) Griseb.

 
Bromeliaceae 9 7 Παρατηρήσεις
Aechmea bracteata
Aechmea bracteata
Aechmea bracteata
Aechmea bracteata

Aechmea candida E.Morren ex Baker DD

 
Bromeliaceae 2 2 Παρατηρήσεις
Aechmea candida
Aechmea candida

Aechmea caudata Lindm.

 
Bromeliaceae 147 136 Παρατηρήσεις
Aechmea caudata
Aechmea caudata
Aechmea caudata
Aechmea caudata

Aechmea distichantha Lem.

 
Bromeliaceae 43 28 Παρατηρήσεις
Aechmea distichantha
Aechmea distichantha
Aechmea distichantha
Aechmea distichantha

Aechmea fasciata (Lindl.) Baker

Αιχμέα
Bromeliaceae 1.101 969 Παρατηρήσεις
Aechmea fasciata
Aechmea fasciata
Aechmea fasciata
Aechmea fasciata

Aechmea fendleri André ex Mez

 
Bromeliaceae 97 90 Παρατηρήσεις
Aechmea fendleri
Aechmea fendleri
Aechmea fendleri
Aechmea fendleri

Aechmea fulgens Brongn.

 
Bromeliaceae 9 7 Παρατηρήσεις
Aechmea fulgens
Aechmea fulgens
Aechmea fulgens
Aechmea fulgens

Aechmea gamosepala Wittm.

 
Bromeliaceae 143 120 Παρατηρήσεις
Aechmea gamosepala
Aechmea gamosepala
Aechmea gamosepala
Aechmea gamosepala
Aechmea lueddemanniana
Aechmea lueddemanniana
Aechmea lueddemanniana
Aechmea lueddemanniana

Aechmea melinonii Hook.

 
Bromeliaceae 12 11 Παρατηρήσεις
Aechmea melinonii
Aechmea melinonii
Aechmea melinonii
Aechmea melinonii

Aechmea mexicana Baker

 
Bromeliaceae 36 15 Παρατηρήσεις
Aechmea mexicana
Aechmea mexicana
Aechmea mexicana
Aechmea mexicana

Aechmea miniata (Beer) Baker

 
Bromeliaceae 2 2 Παρατηρήσεις
Aechmea miniata
Aechmea miniata

Aechmea nudicaulis (L.) Griseb.

 
Bromeliaceae 77 40 Παρατηρήσεις
Aechmea nudicaulis
Aechmea nudicaulis
Aechmea nudicaulis
Aechmea nudicaulis

Aechmea orlandiana L.B.Sm.

 
Bromeliaceae 7 4 Παρατηρήσεις
Aechmea orlandiana
Aechmea orlandiana
Aechmea orlandiana
Aechmea orlandiana

Aechmea pubescens Baker

 
Bromeliaceae 20 4 Παρατηρήσεις
Aechmea pubescens
Aechmea pubescens
Aechmea pubescens
Aechmea pubescens

Aechmea warasii E.Pereira

 
Bromeliaceae 5 3 Παρατηρήσεις
Aechmea warasii
Aechmea warasii
Aechmea warasii
Aechmea warasii

Aechmea weilbachii Didr.

 
Bromeliaceae 38 32 Παρατηρήσεις
Aechmea weilbachii
Aechmea weilbachii
Aechmea weilbachii
Aechmea weilbachii