Παγκόσμια χλωρίδα Είδη της παγκόσμιας χλωρίδας Εξερεύνηση

Agrimonia eupatoria L.

Αγριμόνια
Rosaceae 8.234 5.936 Παρατηρήσεις
Agrimonia eupatoria
Agrimonia eupatoria
Agrimonia eupatoria
Agrimonia eupatoria

Agrimonia gryposepala Wallr.

 
Rosaceae 175 137 Παρατηρήσεις
Agrimonia gryposepala
Agrimonia gryposepala
Agrimonia gryposepala
Agrimonia gryposepala

Agrimonia pilosa Ledeb.

 
Rosaceae 7 5 Παρατηρήσεις
Agrimonia pilosa
Agrimonia pilosa
Agrimonia pilosa
Agrimonia pilosa

Agrimonia procera Wallr.

 
Rosaceae 377 253 Παρατηρήσεις
Agrimonia procera
Agrimonia procera
Agrimonia procera
Agrimonia procera

Agrimonia pubescens Wallr.

 
Rosaceae 19 17 Παρατηρήσεις
Agrimonia pubescens
Agrimonia pubescens
Agrimonia pubescens
Agrimonia pubescens

Agrimonia rostellata Wallr.

 
Rosaceae 25 22 Παρατηρήσεις
Agrimonia rostellata
Agrimonia rostellata
Agrimonia rostellata
Agrimonia rostellata

Agrimonia striata Michx.

 
Rosaceae 16 14 Παρατηρήσεις
Agrimonia striata
Agrimonia striata
Agrimonia striata
Agrimonia striata