Παγκόσμια χλωρίδα Είδη της παγκόσμιας χλωρίδας Εξερεύνηση

Agrostis alpina Scop.

 
Poaceae 7 7 Παρατηρήσεις
Agrostis alpina
Agrostis alpina
Agrostis alpina
Agrostis alpina

Agrostis breviculmis Hitchc.

 
Poaceae 1 1 Παρατήρηση
Agrostis breviculmis

Agrostis canina L. LC

 
Poaceae 38 24 Παρατηρήσεις
Agrostis canina
Agrostis canina
Agrostis canina
Agrostis canina

Agrostis capillaris L.

 
Poaceae 1.124 872 Παρατηρήσεις
Agrostis capillaris
Agrostis capillaris
Agrostis capillaris
Agrostis capillaris

Agrostis castellana Boiss. & Reut.

 
Poaceae 12 6 Παρατηρήσεις
Agrostis castellana
Agrostis castellana
Agrostis castellana
Agrostis castellana

Agrostis curtisii Kerguélen

 
Poaceae 66 20 Παρατηρήσεις
Agrostis curtisii
Agrostis curtisii
Agrostis curtisii
Agrostis curtisii

Agrostis delicatula Pourr. ex Lapeyr.

 
Poaceae 10 8 Παρατηρήσεις
Agrostis delicatula
Agrostis delicatula
Agrostis delicatula
Agrostis delicatula

Agrostis densiflora Vasey

 
Poaceae 1 1 Παρατήρηση
Agrostis densiflora

Agrostis exarata Trin.

 
Poaceae 11 6 Παρατηρήσεις
Agrostis exarata
Agrostis exarata
Agrostis exarata
Agrostis exarata

Agrostis foliata Hook.f.

 
Poaceae 48 20 Παρατηρήσεις
Agrostis foliata
Agrostis foliata
Agrostis foliata
Agrostis foliata

Agrostis gigantea Roth

 
Poaceae 121 79 Παρατηρήσεις
Agrostis gigantea
Agrostis gigantea
Agrostis gigantea
Agrostis gigantea

Agrostis hallii Vasey

 
Poaceae 1 1 Παρατήρηση
Agrostis hallii

Agrostis humilis Vasey

 
Poaceae 1 1 Παρατήρηση
Agrostis humilis

Agrostis inaequiglumis Griseb.

 
Poaceae 4 1 Παρατήρηση
Agrostis inaequiglumis
Agrostis inaequiglumis
Agrostis inaequiglumis
Agrostis inaequiglumis

Agrostis mertensii Trin.

 
Poaceae 10 9 Παρατηρήσεις
Agrostis mertensii
Agrostis mertensii
Agrostis mertensii
Agrostis mertensii

Agrostis micrantha Steud.

 
Poaceae 2 1 Παρατήρηση
Agrostis micrantha
Agrostis micrantha

Agrostis microphylla Steud.

 
Poaceae 2 2 Παρατηρήσεις
Agrostis microphylla
Agrostis microphylla

Agrostis nervosa Nees ex Trin. LC

 
Poaceae 9 2 Παρατηρήσεις
Agrostis nervosa
Agrostis nervosa
Agrostis nervosa
Agrostis nervosa

Agrostis nevadensis Boiss. LC

 
Poaceae 1 1 Παρατήρηση
Agrostis nevadensis

Agrostis pallens Trin.

 
Poaceae 4 4 Παρατηρήσεις
Agrostis pallens
Agrostis pallens
Agrostis pallens
Agrostis pallens
Agrostis perennans
Agrostis perennans
Agrostis perennans
Agrostis perennans

Agrostis pilosula Trin.

 
Poaceae 5 1 Παρατήρηση
Agrostis pilosula
Agrostis pilosula
Agrostis pilosula
Agrostis pilosula

Agrostis rupestris All.

 
Poaceae 40 28 Παρατηρήσεις
Agrostis rupestris
Agrostis rupestris
Agrostis rupestris
Agrostis rupestris

Agrostis scabra Willd.

 
Poaceae 1 1 Παρατήρηση
Agrostis scabra

Agrostis schleicheri Jord. & Verl.

 
Poaceae 7 2 Παρατηρήσεις
Agrostis schleicheri
Agrostis schleicheri
Agrostis schleicheri
Agrostis schleicheri

Agrostis stolonifera L. LC

 
Poaceae 325 207 Παρατηρήσεις
Agrostis stolonifera
Agrostis stolonifera
Agrostis stolonifera
Agrostis stolonifera

Agrostis tolucensis Kunth

 
Poaceae 5 2 Παρατηρήσεις
Agrostis tolucensis
Agrostis tolucensis
Agrostis tolucensis
Agrostis tolucensis

Agrostis variabilis Rydb.

 
Poaceae 1 1 Παρατήρηση
Agrostis variabilis

Agrostis vinealis Schreb.

 
Poaceae 13 10 Παρατηρήσεις
Agrostis vinealis
Agrostis vinealis
Agrostis vinealis
Agrostis vinealis

Agrostis virescens Kunth

 
Poaceae 2 1 Παρατήρηση
Agrostis virescens
Agrostis virescens