Παγκόσμια χλωρίδα Είδη της παγκόσμιας χλωρίδας Εξερεύνηση

Alangium chinense (Lour.) Harms

 
Cornaceae 62 46 Παρατηρήσεις
Alangium chinense
Alangium chinense
Alangium chinense
Alangium chinense