Παγκόσμια χλωρίδα Είδη της παγκόσμιας χλωρίδας Εξερεύνηση

Alyxia baillonii Guillaumin

 
Apocynaceae 3 3 Παρατηρήσεις
Alyxia baillonii
Alyxia baillonii
Alyxia baillonii

Alyxia buxifolia R.Br.

 
Apocynaceae 1 1 Παρατήρηση
Alyxia buxifolia
Alyxia caletioides
Alyxia caletioides
Alyxia caletioides
Alyxia caletioides

Alyxia cylindrocarpa Guillaumin

 
Apocynaceae 7 7 Παρατηρήσεις
Alyxia cylindrocarpa
Alyxia cylindrocarpa
Alyxia cylindrocarpa
Alyxia cylindrocarpa

Alyxia hurlimannii Guillaumin

 
Apocynaceae 3 3 Παρατηρήσεις
Alyxia hurlimannii
Alyxia hurlimannii
Alyxia hurlimannii

Alyxia kaalaensis Boiteau EN

 
Apocynaceae 4 4 Παρατηρήσεις
Alyxia kaalaensis
Alyxia kaalaensis
Alyxia kaalaensis
Alyxia kaalaensis

Alyxia loeseneriana Schltr.

 
Apocynaceae 1 1 Παρατήρηση
Alyxia loeseneriana

Alyxia margaretae Boiteau

 
Apocynaceae 1 1 Παρατήρηση
Alyxia margaretae

Alyxia ruscifolia R.Br.

 
Apocynaceae 15 7 Παρατηρήσεις
Alyxia ruscifolia
Alyxia ruscifolia
Alyxia ruscifolia
Alyxia ruscifolia

Alyxia sarasinii Guillaumin

 
Apocynaceae 7 7 Παρατηρήσεις
Alyxia sarasinii
Alyxia sarasinii
Alyxia sarasinii
Alyxia sarasinii

Alyxia spicata R.Br.

 
Apocynaceae 1 1 Παρατήρηση
Alyxia spicata

Alyxia tisserantii Montrouz.

 
Apocynaceae 20 17 Παρατηρήσεις
Alyxia tisserantii
Alyxia tisserantii
Alyxia tisserantii
Alyxia tisserantii