Παγκόσμια χλωρίδα Είδη της παγκόσμιας χλωρίδας Εξερεύνηση

Alyxia baillonii Guillaumin

 
Apocynaceae 3 3 Παρατηρήσεις
Alyxia baillonii
Alyxia baillonii
Alyxia baillonii
Alyxia caletioides
Alyxia caletioides
Alyxia caletioides
Alyxia caletioides

Alyxia cylindrocarpa Guillaumin

 
Apocynaceae 7 7 Παρατηρήσεις
Alyxia cylindrocarpa
Alyxia cylindrocarpa
Alyxia cylindrocarpa
Alyxia cylindrocarpa

Alyxia hurlimannii Guillaumin

 
Apocynaceae 3 3 Παρατηρήσεις
Alyxia hurlimannii
Alyxia hurlimannii
Alyxia hurlimannii

Alyxia kaalaensis Boiteau EN

 
Apocynaceae 3 3 Παρατηρήσεις
Alyxia kaalaensis
Alyxia kaalaensis
Alyxia kaalaensis

Alyxia sarasinii Guillaumin

 
Apocynaceae 7 7 Παρατηρήσεις
Alyxia sarasinii
Alyxia sarasinii
Alyxia sarasinii
Alyxia sarasinii

Alyxia tisserantii Montrouz.

 
Apocynaceae 20 17 Παρατηρήσεις
Alyxia tisserantii
Alyxia tisserantii
Alyxia tisserantii
Alyxia tisserantii