Παγκόσμια χλωρίδα Είδη της παγκόσμιας χλωρίδας Εξερεύνηση

Anthurium acutangulum Engl.

 
Araceae 17 4 Παρατηρήσεις
Anthurium acutangulum
Anthurium acutangulum
Anthurium acutangulum
Anthurium acutangulum

Anthurium acutifolium Engl.

 
Araceae 3 1 Παρατήρηση
Anthurium acutifolium
Anthurium acutifolium
Anthurium acutifolium

Anthurium amnicola Dressler

 
Araceae 12 7 Παρατηρήσεις
Anthurium amnicola
Anthurium amnicola
Anthurium amnicola
Anthurium amnicola

Anthurium andraeanum Linden ex André

Ανθούριο
Araceae 6.584 5.995 Παρατηρήσεις
Anthurium andraeanum
Anthurium andraeanum
Anthurium andraeanum
Anthurium andraeanum

Anthurium antioquiense Engl.

 
Araceae 4 3 Παρατηρήσεις
Anthurium antioquiense
Anthurium antioquiense
Anthurium antioquiense
Anthurium antioquiense

Anthurium argyrostachyum Sodiro

 
Araceae 1 1 Παρατήρηση
Anthurium argyrostachyum

Anthurium bakeri Hook.f.

 
Araceae 6 4 Παρατηρήσεις
Anthurium bakeri
Anthurium bakeri
Anthurium bakeri
Anthurium bakeri

Anthurium balaoanum Engl.

 
Araceae 2 2 Παρατηρήσεις
Anthurium balaoanum
Anthurium balaoanum
Anthurium berriozabalense
Anthurium berriozabalense
Anthurium berriozabalense
Anthurium berriozabalense

Anthurium bogotense Schott LC

 
Araceae 2 1 Παρατήρηση
Anthurium bogotense
Anthurium bogotense

Anthurium bonplandii G.S.Bunting LC

 
Araceae 7 5 Παρατηρήσεις
Anthurium bonplandii
Anthurium bonplandii
Anthurium bonplandii
Anthurium bonplandii

Anthurium cirinoi Croat

 
Araceae 2 1 Παρατήρηση
Anthurium cirinoi
Anthurium cirinoi

Anthurium clarinervium Matuda

 
Araceae 275 264 Παρατηρήσεις
Anthurium clarinervium
Anthurium clarinervium
Anthurium clarinervium
Anthurium clarinervium

Anthurium clavigerum Poepp.

 
Araceae 33 12 Παρατηρήσεις
Anthurium clavigerum
Anthurium clavigerum
Anthurium clavigerum
Anthurium clavigerum

Anthurium clidemioides Standl.

 
Araceae 18 4 Παρατηρήσεις
Anthurium clidemioides
Anthurium clidemioides
Anthurium clidemioides
Anthurium clidemioides

Anthurium colonicum K.Krause

 
Araceae 1 1 Παρατήρηση
Anthurium colonicum

Anthurium consobrinum Schott

 
Araceae 4 2 Παρατηρήσεις
Anthurium consobrinum
Anthurium consobrinum
Anthurium consobrinum
Anthurium consobrinum

Anthurium coriaceum G.Don

 
Araceae 3 3 Παρατηρήσεις
Anthurium coriaceum
Anthurium coriaceum
Anthurium coriaceum

Anthurium crystallinum Linden & André

 
Araceae 50 49 Παρατηρήσεις
Anthurium crystallinum
Anthurium crystallinum
Anthurium crystallinum
Anthurium crystallinum

Anthurium cubense Engl.

 
Araceae 11 9 Παρατηρήσεις
Anthurium cubense
Anthurium cubense
Anthurium cubense
Anthurium cubense

Anthurium cuspidatum Mast.

 
Araceae 15 5 Παρατηρήσεις
Anthurium cuspidatum
Anthurium cuspidatum
Anthurium cuspidatum
Anthurium cuspidatum

Anthurium debilipeltatum Croat

 
Araceae 1 1 Παρατήρηση
Anthurium debilipeltatum

Anthurium dolichostachyum Sodiro

 
Araceae 9 2 Παρατηρήσεις
Anthurium dolichostachyum
Anthurium dolichostachyum
Anthurium dolichostachyum
Anthurium dolichostachyum

Anthurium draconopterum Sodiro

 
Araceae 2 2 Παρατηρήσεις
Anthurium draconopterum
Anthurium draconopterum

Anthurium dressleri Croat

 
Araceae 2 2 Παρατηρήσεις
Anthurium dressleri
Anthurium dressleri

Anthurium durandii Engl.

 
Araceae 9 2 Παρατηρήσεις
Anthurium durandii
Anthurium durandii
Anthurium durandii
Anthurium durandii

Anthurium dussii Engl.

 
Araceae 7 4 Παρατηρήσεις
Anthurium dussii
Anthurium dussii
Anthurium dussii
Anthurium dussii

Anthurium eggersii Engl. CR

 
Araceae 1 1 Παρατήρηση
Anthurium eggersii

Anthurium eminens Schott

 
Araceae 1 1 Παρατήρηση
Anthurium eminens

Anthurium esmeraldense Sodiro VU

 
Araceae 2 2 Παρατηρήσεις
Anthurium esmeraldense
Anthurium esmeraldense

Anthurium eximium Engl.

 
Araceae 7 1 Παρατήρηση
Anthurium eximium
Anthurium eximium
Anthurium eximium
Anthurium eximium

Anthurium fendleri Schott

 
Araceae 3 1 Παρατήρηση
Anthurium fendleri
Anthurium fendleri
Anthurium fendleri

Anthurium flexile Schott

 
Araceae 31 6 Παρατηρήσεις
Anthurium flexile
Anthurium flexile
Anthurium flexile
Anthurium flexile

Anthurium forgetii N.E.Br.

 
Araceae 4 4 Παρατηρήσεις
Anthurium forgetii
Anthurium forgetii
Anthurium forgetii
Anthurium forgetii

Anthurium formosum Schott

 
Araceae 23 10 Παρατηρήσεις
Anthurium formosum
Anthurium formosum
Anthurium formosum
Anthurium formosum

Anthurium friedrichsthalii Schott

 
Araceae 15 5 Παρατηρήσεις
Anthurium friedrichsthalii
Anthurium friedrichsthalii
Anthurium friedrichsthalii
Anthurium friedrichsthalii

Anthurium gracile (Rudge) Lindl.

 
Araceae 4 3 Παρατηρήσεις
Anthurium gracile
Anthurium gracile
Anthurium gracile
Anthurium gracile

Anthurium grandifolium (Jacq.) Kunth

 
Araceae 3 2 Παρατηρήσεις
Anthurium grandifolium
Anthurium grandifolium
Anthurium grandifolium

Anthurium gustavii Regel

 
Araceae 1 1 Παρατήρηση
Anthurium gustavii

Anthurium hacumense Engl.

 
Araceae 26 6 Παρατηρήσεις
Anthurium hacumense
Anthurium hacumense
Anthurium hacumense
Anthurium hacumense

Anthurium hoffmannii Schott

 
Araceae 9 3 Παρατηρήσεις
Anthurium hoffmannii
Anthurium hoffmannii
Anthurium hoffmannii
Anthurium hoffmannii

Anthurium hookeri Kunth

 
Araceae 212 181 Παρατηρήσεις
Anthurium hookeri
Anthurium hookeri
Anthurium hookeri
Anthurium hookeri

Anthurium interruptum Sodiro

 
Araceae 17 4 Παρατηρήσεις
Anthurium interruptum
Anthurium interruptum
Anthurium interruptum
Anthurium interruptum

Anthurium jenmanii Engl.

 
Araceae 27 26 Παρατηρήσεις
Anthurium jenmanii
Anthurium jenmanii
Anthurium jenmanii
Anthurium jenmanii
Loading...