Παγκόσμια χλωρίδα Είδη της παγκόσμιας χλωρίδας Εξερεύνηση

Argyrochosma nivea (Poir.) Windham

 
Pteridaceae 31 9 Παρατηρήσεις
Argyrochosma nivea
Argyrochosma nivea
Argyrochosma nivea
Argyrochosma nivea