Παγκόσμια χλωρίδα Είδη της παγκόσμιας χλωρίδας Εξερεύνηση

Aristolochia anguicida Jacq.

 
Aristolochiaceae 8 2 Παρατηρήσεις
Aristolochia anguicida
Aristolochia anguicida
Aristolochia anguicida
Aristolochia anguicida

Aristolochia arborea Linden

 
Aristolochiaceae 26 11 Παρατηρήσεις
Aristolochia arborea
Aristolochia arborea
Aristolochia arborea
Aristolochia arborea

Aristolochia baetica L.

 
Aristolochiaceae 445 321 Παρατηρήσεις
Aristolochia baetica
Aristolochia baetica
Aristolochia baetica
Aristolochia baetica
Aristolochia bracteolata
Aristolochia bracteolata
Aristolochia bracteolata
Aristolochia bracteolata

Aristolochia californica Torr.

 
Aristolochiaceae 133 132 Παρατηρήσεις
Aristolochia californica
Aristolochia californica
Aristolochia californica
Aristolochia californica

Aristolochia cauliflora Ule

 
Aristolochiaceae 3 3 Παρατηρήσεις
Aristolochia cauliflora
Aristolochia cauliflora
Aristolochia cauliflora

Aristolochia clematitis L.

 
Aristolochiaceae 2.115 1.531 Παρατηρήσεις
Aristolochia clematitis
Aristolochia clematitis
Aristolochia clematitis
Aristolochia clematitis

Aristolochia cretica Lam.

 
Aristolochiaceae 21 8 Παρατηρήσεις
Aristolochia cretica
Aristolochia cretica
Aristolochia cretica
Aristolochia cretica

Aristolochia cymbifera Mart.

 
Aristolochiaceae 16 4 Παρατηρήσεις
Aristolochia cymbifera
Aristolochia cymbifera
Aristolochia cymbifera
Aristolochia cymbifera

Aristolochia erecta L.

 
Aristolochiaceae 2 2 Παρατηρήσεις
Aristolochia erecta
Aristolochia erecta

Aristolochia fimbriata Cham.

 
Aristolochiaceae 29 21 Παρατηρήσεις
Aristolochia fimbriata
Aristolochia fimbriata
Aristolochia fimbriata
Aristolochia fimbriata

Aristolochia gigantea Mart.

 
Aristolochiaceae 174 138 Παρατηρήσεις
Aristolochia gigantea
Aristolochia gigantea
Aristolochia gigantea
Aristolochia gigantea
Aristolochia gorgona
Aristolochia gorgona
Aristolochia gorgona
Aristolochia gorgona

Aristolochia grandiflora Sw.

 
Aristolochiaceae 178 126 Παρατηρήσεις
Aristolochia grandiflora
Aristolochia grandiflora
Aristolochia grandiflora
Aristolochia grandiflora

Aristolochia indica L.

 
Aristolochiaceae 3 2 Παρατηρήσεις
Aristolochia indica
Aristolochia indica
Aristolochia indica
Aristolochia kaempferi
Aristolochia kaempferi
Aristolochia kaempferi
Aristolochia kaempferi

Aristolochia labiata Willd.

 
Aristolochiaceae 86 63 Παρατηρήσεις
Aristolochia labiata
Aristolochia labiata
Aristolochia labiata
Aristolochia labiata

Aristolochia littoralis Parodi

 
Aristolochiaceae 225 188 Παρατηρήσεις
Aristolochia littoralis
Aristolochia littoralis
Aristolochia littoralis
Aristolochia littoralis

Aristolochia lutea Desf.

 
Aristolochiaceae 14 8 Παρατηρήσεις
Aristolochia lutea
Aristolochia lutea
Aristolochia lutea
Aristolochia lutea

Aristolochia macrophylla Lam.

 
Aristolochiaceae 474 390 Παρατηρήσεις
Aristolochia macrophylla
Aristolochia macrophylla
Aristolochia macrophylla
Aristolochia macrophylla

Aristolochia maxima Jacq.

 
Aristolochiaceae 21 19 Παρατηρήσεις
Aristolochia maxima
Aristolochia maxima
Aristolochia maxima
Aristolochia maxima

Aristolochia pallida Willd.

 
Aristolochiaceae 59 28 Παρατηρήσεις
Aristolochia pallida
Aristolochia pallida
Aristolochia pallida
Aristolochia pallida
Aristolochia paucinervis
Aristolochia paucinervis
Aristolochia paucinervis
Aristolochia paucinervis

Aristolochia pistolochia L.

 
Aristolochiaceae 490 295 Παρατηρήσεις
Aristolochia pistolochia
Aristolochia pistolochia
Aristolochia pistolochia
Aristolochia pistolochia

Aristolochia ringens Vahl

 
Aristolochiaceae 67 56 Παρατηρήσεις
Aristolochia ringens
Aristolochia ringens
Aristolochia ringens
Aristolochia ringens

Aristolochia rotunda L.

 
Aristolochiaceae 805 515 Παρατηρήσεις
Aristolochia rotunda
Aristolochia rotunda
Aristolochia rotunda
Aristolochia rotunda

Aristolochia sempervirens L.

 
Aristolochiaceae 76 40 Παρατηρήσεις
Aristolochia sempervirens
Aristolochia sempervirens
Aristolochia sempervirens
Aristolochia sempervirens

Aristolochia serpentaria L.

 
Aristolochiaceae 14 9 Παρατηρήσεις
Aristolochia serpentaria
Aristolochia serpentaria
Aristolochia serpentaria
Aristolochia serpentaria

Aristolochia sprucei Mast.

 
Aristolochiaceae 25 6 Παρατηρήσεις
Aristolochia sprucei
Aristolochia sprucei
Aristolochia sprucei
Aristolochia sprucei

Aristolochia tagala Cham.

 
Aristolochiaceae 6 3 Παρατηρήσεις
Aristolochia tagala
Aristolochia tagala
Aristolochia tagala
Aristolochia tagala

Aristolochia tomentosa Sims

 
Aristolochiaceae 28 27 Παρατηρήσεις
Aristolochia tomentosa
Aristolochia tomentosa
Aristolochia tomentosa
Aristolochia tomentosa

Aristolochia triangularis Cham.

 
Aristolochiaceae 42 13 Παρατηρήσεις
Aristolochia triangularis
Aristolochia triangularis
Aristolochia triangularis
Aristolochia triangularis
Loading...