Παγκόσμια χλωρίδα Είδη της παγκόσμιας χλωρίδας Εξερεύνηση

Atriplex argentea Nutt.

 
Amaranthaceae 2 2 Παρατηρήσεις
Atriplex argentea
Atriplex argentea

Atriplex canescens (Pursh) Nutt.

 
Amaranthaceae 95 87 Παρατηρήσεις
Atriplex canescens
Atriplex canescens
Atriplex canescens
Atriplex canescens

Atriplex cinerea Poir.

 
Amaranthaceae 1 1 Παρατήρηση
Atriplex cinerea

Atriplex colerei Maire

 
Amaranthaceae 5 1 Παρατήρηση
Atriplex colerei
Atriplex colerei
Atriplex colerei
Atriplex colerei
Atriplex deserticola
Atriplex deserticola
Atriplex deserticola
Atriplex deserticola

Atriplex fruticulosa Jeps.

 
Amaranthaceae 3 3 Παρατηρήσεις
Atriplex fruticulosa
Atriplex fruticulosa
Atriplex fruticulosa

Atriplex glabriuscula Edmondston

 
Amaranthaceae 78 20 Παρατηρήσεις
Atriplex glabriuscula
Atriplex glabriuscula
Atriplex glabriuscula
Atriplex glabriuscula

Atriplex glauca L.

 
Amaranthaceae 43 24 Παρατηρήσεις
Atriplex glauca
Atriplex glauca
Atriplex glauca
Atriplex glauca

Atriplex halimus L.

 
Amaranthaceae 1.615 1.168 Παρατηρήσεις
Atriplex halimus
Atriplex halimus
Atriplex halimus
Atriplex halimus

Atriplex hortensis L.

 
Amaranthaceae 499 395 Παρατηρήσεις
Atriplex hortensis
Atriplex hortensis
Atriplex hortensis
Atriplex hortensis

Atriplex laciniata L.

 
Amaranthaceae 286 163 Παρατηρήσεις
Atriplex laciniata
Atriplex laciniata
Atriplex laciniata
Atriplex laciniata

Atriplex littoralis L.

 
Amaranthaceae 145 83 Παρατηρήσεις
Atriplex littoralis
Atriplex littoralis
Atriplex littoralis
Atriplex littoralis

Atriplex longipes Drejer

 
Amaranthaceae 11 3 Παρατηρήσεις
Atriplex longipes
Atriplex longipes
Atriplex longipes
Atriplex longipes

Atriplex micrantha Ledeb.

 
Amaranthaceae 37 23 Παρατηρήσεις
Atriplex micrantha
Atriplex micrantha
Atriplex micrantha
Atriplex micrantha

Atriplex muelleri Benth.

 
Amaranthaceae 3 1 Παρατήρηση
Atriplex muelleri
Atriplex muelleri
Atriplex muelleri

Atriplex obovata Moq.

 
Amaranthaceae 4 4 Παρατηρήσεις
Atriplex obovata
Atriplex obovata
Atriplex obovata
Atriplex obovata

Atriplex patula L.

 
Amaranthaceae 319 202 Παρατηρήσεις
Atriplex patula
Atriplex patula
Atriplex patula
Atriplex patula

Atriplex portulacoides L.

 
Amaranthaceae 4 3 Παρατηρήσεις
Atriplex portulacoides
Atriplex portulacoides
Atriplex portulacoides
Atriplex portulacoides

Atriplex prostrata Boucher ex DC.

 
Amaranthaceae 815 487 Παρατηρήσεις
Atriplex prostrata
Atriplex prostrata
Atriplex prostrata
Atriplex prostrata

Atriplex rosea L.

 
Amaranthaceae 17 11 Παρατηρήσεις
Atriplex rosea
Atriplex rosea
Atriplex rosea
Atriplex rosea

Atriplex sagittata Borkh.

 
Amaranthaceae 25 16 Παρατηρήσεις
Atriplex sagittata
Atriplex sagittata
Atriplex sagittata
Atriplex sagittata

Atriplex semibaccata R.Br.

 
Amaranthaceae 28 15 Παρατηρήσεις
Atriplex semibaccata
Atriplex semibaccata
Atriplex semibaccata
Atriplex semibaccata
Atriplex semilunaris
Atriplex semilunaris
Atriplex semilunaris

Atriplex suberecta Verd.

 
Amaranthaceae 8 1 Παρατήρηση
Atriplex suberecta
Atriplex suberecta
Atriplex suberecta
Atriplex suberecta

Atriplex tatarica L.

 
Amaranthaceae 63 17 Παρατηρήσεις
Atriplex tatarica
Atriplex tatarica
Atriplex tatarica
Atriplex tatarica
Atriplex undulata
Atriplex undulata
Atriplex undulata
Atriplex undulata