Παγκόσμια χλωρίδα Είδη της παγκόσμιας χλωρίδας Εξερεύνηση

Bellucia grossularioides (L.) Triana LC

 
Melastomataceae 51 12 Παρατηρήσεις
Bellucia grossularioides
Bellucia grossularioides
Bellucia grossularioides
Bellucia grossularioides

Bellucia pentamera Naudin LC

 
Melastomataceae 11 4 Παρατηρήσεις
Bellucia pentamera
Bellucia pentamera
Bellucia pentamera
Bellucia pentamera