Παγκόσμια χλωρίδα Είδη της παγκόσμιας χλωρίδας Εξερεύνηση

Berberis aetnensis C.Presl

 
Berberidaceae 97 63 Παρατηρήσεις
Berberis aetnensis
Berberis aetnensis
Berberis aetnensis
Berberis aetnensis

Berberis aggregata C.K.Schneid.

 
Berberidaceae 13 9 Παρατηρήσεις
Berberis aggregata
Berberis aggregata
Berberis aggregata
Berberis aggregata

Berberis alpina Zamudio

 
Berberidaceae 4 1 Παρατήρηση
Berberis alpina
Berberis alpina
Berberis alpina
Berberis alpina

Berberis amurensis Rupr.

 
Berberidaceae 13 8 Παρατηρήσεις
Berberis amurensis
Berberis amurensis
Berberis amurensis
Berberis amurensis

Berberis aquifolium Pursh

 
Berberidaceae 11.415 9.292 Παρατηρήσεις
Berberis aquifolium
Berberis aquifolium
Berberis aquifolium
Berberis aquifolium

Berberis aridocalida Ahrendt

 
Berberidaceae 2 2 Παρατηρήσεις
Berberis aridocalida
Berberis aridocalida

Berberis aristata DC. LC

 
Berberidaceae 154 29 Παρατηρήσεις
Berberis aristata
Berberis aristata
Berberis aristata
Berberis aristata

Berberis asiatica Roxb. ex DC.

 
Berberidaceae 50 10 Παρατηρήσεις
Berberis asiatica
Berberis asiatica
Berberis asiatica
Berberis asiatica
Berberis brachypoda

Berberis canadensis Mill.

 
Berberidaceae 3 2 Παρατηρήσεις
Berberis canadensis
Berberis canadensis
Berberis canadensis

Berberis chinensis Poir.

 
Berberidaceae 5 3 Παρατηρήσεις
Berberis chinensis
Berberis chinensis
Berberis chinensis
Berberis chinensis
Berberis commutata

Berberis concinna Hook.f.

 
Berberidaceae 27 4 Παρατηρήσεις
Berberis concinna
Berberis concinna
Berberis concinna
Berberis concinna
Berberis congestiflora

Berberis cretica L.

 
Berberidaceae 15 6 Παρατηρήσεις
Berberis cretica
Berberis cretica
Berberis cretica
Berberis cretica

Berberis darwinii Hook.

 
Berberidaceae 1.222 979 Παρατηρήσεις
Berberis darwinii
Berberis darwinii
Berberis darwinii
Berberis darwinii

Berberis dielsiana Fedde

 
Berberidaceae 2 1 Παρατήρηση
Berberis dielsiana
Berberis dielsiana

Berberis empetrifolia Lam.

 
Berberidaceae 23 12 Παρατηρήσεις
Berberis empetrifolia
Berberis empetrifolia
Berberis empetrifolia
Berberis empetrifolia

Berberis everestiana Ahrendt

 
Berberidaceae 129 19 Παρατηρήσεις
Berberis everestiana
Berberis everestiana
Berberis everestiana
Berberis everestiana

Berberis gagnepainii C.K.Schneid.

 
Berberidaceae 223 158 Παρατηρήσεις
Berberis gagnepainii
Berberis gagnepainii
Berberis gagnepainii
Berberis gagnepainii

Berberis glaucocarpa Stapf

 
Berberidaceae 11 3 Παρατηρήσεις
Berberis glaucocarpa
Berberis glaucocarpa
Berberis glaucocarpa
Berberis glaucocarpa

Berberis holstii Engl.

 
Berberidaceae 5 2 Παρατηρήσεις
Berberis holstii
Berberis holstii
Berberis holstii
Berberis holstii

Berberis hookeri Lem.

 
Berberidaceae 11 2 Παρατηρήσεις
Berberis hookeri
Berberis hookeri
Berberis hookeri
Berberis hookeri

Berberis ilicifolia L.f.

 
Berberidaceae 1 1 Παρατήρηση
Berberis ilicifolia

Berberis jaeschkeana C.K.Schneid.

 
Berberidaceae 23 4 Παρατηρήσεις
Berberis jaeschkeana
Berberis jaeschkeana
Berberis jaeschkeana
Berberis jaeschkeana

Berberis julianae C.K.Schneid.

 
Berberidaceae 1.877 1.399 Παρατηρήσεις
Berberis julianae
Berberis julianae
Berberis julianae
Berberis julianae

Berberis kawakamii Hayata

 
Berberidaceae 2 1 Παρατήρηση
Berberis kawakamii
Berberis kawakamii

Berberis koehneana C.K.Schneid.

 
Berberidaceae 56 9 Παρατηρήσεις
Berberis koehneana
Berberis koehneana
Berberis koehneana
Berberis koehneana

Berberis koreana Palib. LC

 
Berberidaceae 13 7 Παρατηρήσεις
Berberis koreana
Berberis koreana
Berberis koreana
Berberis koreana

Berberis maderensis Lowe CR

 
Berberidaceae 3 2 Παρατηρήσεις
Berberis maderensis
Berberis maderensis
Berberis maderensis

Berberis manipurana Ahrendt

 
Berberidaceae 2 2 Παρατηρήσεις
Berberis manipurana
Berberis manipurana

Berberis microphylla G.Forst.

 
Berberidaceae 41 28 Παρατηρήσεις
Berberis microphylla
Berberis microphylla
Berberis microphylla
Berberis microphylla

Berberis mucrifolia Ahrendt

 
Berberidaceae 33 9 Παρατηρήσεις
Berberis mucrifolia
Berberis mucrifolia
Berberis mucrifolia
Berberis mucrifolia

Berberis nepalensis Spreng.

 
Berberidaceae 3 2 Παρατηρήσεις
Berberis nepalensis
Berberis nepalensis
Berberis nepalensis

Berberis ovalifolia Rusby

 
Berberidaceae 1 1 Παρατήρηση
Berberis ovalifolia

Berberis prattii C.K.Schneid.

 
Berberidaceae 4 4 Παρατηρήσεις
Berberis prattii
Berberis prattii
Berberis prattii
Berberis prattii

Berberis pruinosa Franch.

 
Berberidaceae 13 5 Παρατηρήσεις
Berberis pruinosa
Berberis pruinosa
Berberis pruinosa
Berberis pruinosa
Berberis replicata
Berberis replicata
Loading...