Παγκόσμια χλωρίδα Είδη της παγκόσμιας χλωρίδας Εξερεύνηση

Berchemia edgeworthii Lawson

 
Rhamnaceae 1 1 Παρατήρηση
Berchemia edgeworthii