Παγκόσμια χλωρίδα Είδη της παγκόσμιας χλωρίδας Εξερεύνηση

Camptotheca acuminata Decne.

 
Cornaceae 27 17 Παρατηρήσεις
Camptotheca acuminata
Camptotheca acuminata
Camptotheca acuminata
Camptotheca acuminata