Παγκόσμια χλωρίδα Είδη της παγκόσμιας χλωρίδας Εξερεύνηση

Centradenia floribunda
Centradenia floribunda
Centradenia floribunda
Centradenia floribunda