Παγκόσμια χλωρίδα Είδη της παγκόσμιας χλωρίδας Εξερεύνηση

Ceterach officinarum Willd.

 
Aspleniaceae 43 38 Παρατηρήσεις
Ceterach officinarum
Ceterach officinarum
Ceterach officinarum
Ceterach officinarum