Παγκόσμια χλωρίδα Είδη της παγκόσμιας χλωρίδας Εξερεύνηση

Chimonobambusa tumidissinoda Ohrnb.

 
Poaceae 5 3 Παρατηρήσεις
Chimonobambusa tumidissinoda
Chimonobambusa tumidissinoda
Chimonobambusa tumidissinoda
Chimonobambusa tumidissinoda