Παγκόσμια χλωρίδα Είδη της παγκόσμιας χλωρίδας Εξερεύνηση

Chrysopogon aciculatus (Retz.) Trin.

 
Poaceae 12 10 Παρατηρήσεις
Chrysopogon aciculatus
Chrysopogon aciculatus
Chrysopogon aciculatus
Chrysopogon aciculatus

Chrysopogon gryllus (L.) Trin.

 
Poaceae 68 25 Παρατηρήσεις
Chrysopogon gryllus
Chrysopogon gryllus
Chrysopogon gryllus
Chrysopogon gryllus

Chrysopogon plumulosus Hochst.

 
Poaceae 188 119 Παρατηρήσεις
Chrysopogon plumulosus
Chrysopogon plumulosus
Chrysopogon plumulosus
Chrysopogon plumulosus

Chrysopogon zizanioides (L.) Roberty

 
Poaceae 39 21 Παρατηρήσεις
Chrysopogon zizanioides
Chrysopogon zizanioides
Chrysopogon zizanioides
Chrysopogon zizanioides