Παγκόσμια χλωρίδα Είδη της παγκόσμιας χλωρίδας Εξερεύνηση

Craterostigma hirsutum S.Moore

 
Linderniaceae 16 6 Παρατηρήσεις
Craterostigma hirsutum
Craterostigma hirsutum
Craterostigma hirsutum
Craterostigma hirsutum

Craterostigma plantagineum Hochst.

 
Linderniaceae 42 20 Παρατηρήσεις
Craterostigma plantagineum
Craterostigma plantagineum
Craterostigma plantagineum
Craterostigma plantagineum

Craterostigma pumilum Hochst.

 
Linderniaceae 30 15 Παρατηρήσεις
Craterostigma pumilum
Craterostigma pumilum
Craterostigma pumilum
Craterostigma pumilum