Παγκόσμια χλωρίδα Είδη της παγκόσμιας χλωρίδας Εξερεύνηση

Davidia involucrata Baill.

 
Cornaceae 398 271 Παρατηρήσεις
Davidia involucrata
Davidia involucrata
Davidia involucrata
Davidia involucrata