Παγκόσμια χλωρίδα Είδη της παγκόσμιας χλωρίδας Εξερεύνηση

Digitaria californica (Benth.) Henrard LC

 
Poaceae 3 3 Παρατηρήσεις
Digitaria californica
Digitaria californica
Digitaria californica

Digitaria ciliaris (Retz.) Koeler

 
Poaceae 65 54 Παρατηρήσεις
Digitaria ciliaris
Digitaria ciliaris
Digitaria ciliaris
Digitaria ciliaris

Digitaria eriantha Steud.

 
Poaceae 12 7 Παρατηρήσεις
Digitaria eriantha
Digitaria eriantha
Digitaria eriantha
Digitaria eriantha

Digitaria filiformis (L.) Koeler

 
Poaceae 5 5 Παρατηρήσεις
Digitaria filiformis
Digitaria filiformis
Digitaria filiformis
Digitaria filiformis

Digitaria horizontalis Willd. LC

 
Poaceae 2 2 Παρατηρήσεις
Digitaria horizontalis
Digitaria horizontalis

Digitaria insularis (L.) Mez ex Ekman LC

 
Poaceae 12 12 Παρατηρήσεις
Digitaria insularis
Digitaria insularis
Digitaria insularis
Digitaria insularis

Digitaria ischaemum (Schreb.) Muhl.

 
Poaceae 7 6 Παρατηρήσεις
Digitaria ischaemum
Digitaria ischaemum
Digitaria ischaemum
Digitaria ischaemum

Digitaria macroblephara (Hack.) Paoli

 
Poaceae 58 28 Παρατηρήσεις
Digitaria macroblephara
Digitaria macroblephara
Digitaria macroblephara
Digitaria macroblephara

Digitaria sanguinalis (L.) Scop.

 
Poaceae 1.038 710 Παρατηρήσεις
Digitaria sanguinalis
Digitaria sanguinalis
Digitaria sanguinalis
Digitaria sanguinalis

Digitaria violascens Link

 
Poaceae 14 3 Παρατηρήσεις
Digitaria violascens
Digitaria violascens
Digitaria violascens
Digitaria violascens