Παγκόσμια χλωρίδα Είδη της παγκόσμιας χλωρίδας Εξερεύνηση

Dipterocarpus costulatus Slooten NT

 
Dipterocarpaceae 14 3 Παρατηρήσεις
Dipterocarpus costulatus
Dipterocarpus costulatus
Dipterocarpus costulatus
Dipterocarpus costulatus

Dipterocarpus indicus Bedd. EN

 
Dipterocarpaceae 18 2 Παρατηρήσεις
Dipterocarpus indicus
Dipterocarpus indicus
Dipterocarpus indicus
Dipterocarpus indicus

Dipterocarpus retusus Blume EN

 
Dipterocarpaceae 2 2 Παρατηρήσεις
Dipterocarpus retusus
Dipterocarpus retusus

Dipterocarpus sublamellatus Foxw. EN

 
Dipterocarpaceae 8 2 Παρατηρήσεις
Dipterocarpus sublamellatus
Dipterocarpus sublamellatus
Dipterocarpus sublamellatus
Dipterocarpus sublamellatus