Παγκόσμια χλωρίδα Είδη της παγκόσμιας χλωρίδας Εξερεύνηση

Dovyalis abyssinica (A.Rich.) Warb. LC

 
Salicaceae 14 5 Παρατηρήσεις
Dovyalis abyssinica
Dovyalis abyssinica
Dovyalis abyssinica
Dovyalis abyssinica

Dovyalis caffra (Hook.f. & Harv.) Sim LC

 
Salicaceae 44 25 Παρατηρήσεις
Dovyalis caffra
Dovyalis caffra
Dovyalis caffra
Dovyalis caffra

Dovyalis hebecarpa (Gardner) Warb.

 
Salicaceae 69 28 Παρατηρήσεις
Dovyalis hebecarpa
Dovyalis hebecarpa
Dovyalis hebecarpa
Dovyalis hebecarpa

Dovyalis zeyheri (Sond.) Warb. LC

 
Salicaceae 20 3 Παρατηρήσεις
Dovyalis zeyheri
Dovyalis zeyheri
Dovyalis zeyheri
Dovyalis zeyheri