Παγκόσμια χλωρίδα Είδη της παγκόσμιας χλωρίδας Εξερεύνηση

Eragrostis acutiflora (Kunth) Nees

 
Poaceae 12 3 Παρατηρήσεις
Eragrostis acutiflora
Eragrostis acutiflora
Eragrostis acutiflora
Eragrostis acutiflora

Eragrostis barrelieri Daveau

 
Poaceae 23 14 Παρατηρήσεις
Eragrostis barrelieri
Eragrostis barrelieri
Eragrostis barrelieri
Eragrostis barrelieri

Eragrostis cilianensis (All.) Janch.

 
Poaceae 3 3 Παρατηρήσεις
Eragrostis cilianensis
Eragrostis cilianensis
Eragrostis cilianensis

Eragrostis cumingii Steud.

 
Poaceae 7 7 Παρατηρήσεις
Eragrostis cumingii
Eragrostis cumingii
Eragrostis cumingii
Eragrostis cumingii

Eragrostis curvula (Schrad.) Nees

 
Poaceae 33 22 Παρατηρήσεις
Eragrostis curvula
Eragrostis curvula
Eragrostis curvula
Eragrostis curvula

Eragrostis cylindriflora Hochst.

 
Poaceae 3 3 Παρατηρήσεις
Eragrostis cylindriflora
Eragrostis cylindriflora
Eragrostis cylindriflora

Eragrostis japonica (Thunb.) Trin. LC

 
Poaceae 5 4 Παρατηρήσεις
Eragrostis japonica
Eragrostis japonica
Eragrostis japonica
Eragrostis japonica

Eragrostis lehmanniana Nees

 
Poaceae 3 3 Παρατηρήσεις
Eragrostis lehmanniana
Eragrostis lehmanniana
Eragrostis lehmanniana

Eragrostis mexicana (Hornem.) Link

 
Poaceae 23 8 Παρατηρήσεις
Eragrostis mexicana
Eragrostis mexicana
Eragrostis mexicana
Eragrostis mexicana

Eragrostis minor Host

 
Poaceae 124 91 Παρατηρήσεις
Eragrostis minor
Eragrostis minor
Eragrostis minor
Eragrostis minor

Eragrostis nigricans (Kunth) Steud.

 
Poaceae 6 3 Παρατηρήσεις
Eragrostis nigricans
Eragrostis nigricans
Eragrostis nigricans
Eragrostis nigricans

Eragrostis pectinacea (Michx.) Nees

 
Poaceae 25 11 Παρατηρήσεις
Eragrostis pectinacea
Eragrostis pectinacea
Eragrostis pectinacea
Eragrostis pectinacea

Eragrostis pilosa (L.) P.Beauv.

 
Poaceae 32 16 Παρατηρήσεις
Eragrostis pilosa
Eragrostis pilosa
Eragrostis pilosa
Eragrostis pilosa

Eragrostis plana Nees

 
Poaceae 5 5 Παρατηρήσεις
Eragrostis plana
Eragrostis plana
Eragrostis plana
Eragrostis plana

Eragrostis racemosa (Thunb.) Steud.

 
Poaceae 20 11 Παρατηρήσεις
Eragrostis racemosa
Eragrostis racemosa
Eragrostis racemosa
Eragrostis racemosa

Eragrostis spectabilis (Pursh) Steud.

 
Poaceae 72 57 Παρατηρήσεις
Eragrostis spectabilis
Eragrostis spectabilis
Eragrostis spectabilis
Eragrostis spectabilis

Eragrostis superba Peyr.

 
Poaceae 146 84 Παρατηρήσεις
Eragrostis superba
Eragrostis superba
Eragrostis superba
Eragrostis superba

Eragrostis unioloides (Retz.) Nees ex Steud. LC

 
Poaceae 38 29 Παρατηρήσεις
Eragrostis unioloides
Eragrostis unioloides
Eragrostis unioloides
Eragrostis unioloides

Eragrostis variabilis (Gaudich.) Steud.

 
Poaceae 12 12 Παρατηρήσεις
Eragrostis variabilis
Eragrostis variabilis
Eragrostis variabilis
Eragrostis variabilis