Παγκόσμια χλωρίδα Είδη της παγκόσμιας χλωρίδας Εξερεύνηση

Eragrostis acutiflora (Kunth) Nees

 
Poaceae 12 3 Παρατηρήσεις
Eragrostis acutiflora
Eragrostis acutiflora
Eragrostis acutiflora
Eragrostis acutiflora

Eragrostis airoides Nees

 
Poaceae 4 3 Παρατηρήσεις
Eragrostis airoides
Eragrostis airoides
Eragrostis airoides
Eragrostis airoides

Eragrostis aspera (Jacq.) Nees

 
Poaceae 1 1 Παρατήρηση
Eragrostis aspera

Eragrostis barrelieri Daveau

 
Poaceae 40 23 Παρατηρήσεις
Eragrostis barrelieri
Eragrostis barrelieri
Eragrostis barrelieri
Eragrostis barrelieri

Eragrostis cilianensis (All.) Janch.

 
Poaceae 19 9 Παρατηρήσεις
Eragrostis cilianensis
Eragrostis cilianensis
Eragrostis cilianensis
Eragrostis cilianensis

Eragrostis ciliaris (L.) R.Br.

 
Poaceae 1 1 Παρατήρηση
Eragrostis ciliaris

Eragrostis cumingii Steud.

 
Poaceae 7 7 Παρατηρήσεις
Eragrostis cumingii
Eragrostis cumingii
Eragrostis cumingii
Eragrostis cumingii

Eragrostis curvula (Schrad.) Nees

 
Poaceae 36 26 Παρατηρήσεις
Eragrostis curvula
Eragrostis curvula
Eragrostis curvula
Eragrostis curvula

Eragrostis cylindriflora Hochst.

 
Poaceae 6 6 Παρατηρήσεις
Eragrostis cylindriflora
Eragrostis cylindriflora
Eragrostis cylindriflora
Eragrostis cylindriflora

Eragrostis exasperata Peter

 
Poaceae 4 2 Παρατηρήσεις
Eragrostis exasperata
Eragrostis exasperata
Eragrostis exasperata
Eragrostis exasperata

Eragrostis heteromera Stapf

 
Poaceae 1 1 Παρατήρηση
Eragrostis heteromera

Eragrostis lehmanniana Nees

 
Poaceae 4 4 Παρατηρήσεις
Eragrostis lehmanniana
Eragrostis lehmanniana
Eragrostis lehmanniana
Eragrostis lehmanniana

Eragrostis mexicana (Hornem.) Link

 
Poaceae 24 9 Παρατηρήσεις
Eragrostis mexicana
Eragrostis mexicana
Eragrostis mexicana
Eragrostis mexicana

Eragrostis minor Host

 
Poaceae 179 117 Παρατηρήσεις
Eragrostis minor
Eragrostis minor
Eragrostis minor
Eragrostis minor

Eragrostis multicaulis Steud.

 
Poaceae 3 1 Παρατήρηση
Eragrostis multicaulis
Eragrostis multicaulis
Eragrostis multicaulis

Eragrostis nigra Nees ex Steud.

 
Poaceae 7 2 Παρατηρήσεις
Eragrostis nigra
Eragrostis nigra
Eragrostis nigra
Eragrostis nigra

Eragrostis nigricans (Kunth) Steud.

 
Poaceae 6 3 Παρατηρήσεις
Eragrostis nigricans
Eragrostis nigricans
Eragrostis nigricans
Eragrostis nigricans

Eragrostis pectinacea (Michx.) Nees

 
Poaceae 26 12 Παρατηρήσεις
Eragrostis pectinacea
Eragrostis pectinacea
Eragrostis pectinacea
Eragrostis pectinacea

Eragrostis pilosa (L.) P.Beauv.

 
Poaceae 37 18 Παρατηρήσεις
Eragrostis pilosa
Eragrostis pilosa
Eragrostis pilosa
Eragrostis pilosa

Eragrostis plana Nees

 
Poaceae 4 4 Παρατηρήσεις
Eragrostis plana
Eragrostis plana
Eragrostis plana
Eragrostis plana

Eragrostis racemosa (Thunb.) Steud.

 
Poaceae 32 16 Παρατηρήσεις
Eragrostis racemosa
Eragrostis racemosa
Eragrostis racemosa
Eragrostis racemosa

Eragrostis spectabilis (Pursh) Steud.

 
Poaceae 115 94 Παρατηρήσεις
Eragrostis spectabilis
Eragrostis spectabilis
Eragrostis spectabilis
Eragrostis spectabilis

Eragrostis superba Peyr.

 
Poaceae 177 105 Παρατηρήσεις
Eragrostis superba
Eragrostis superba
Eragrostis superba
Eragrostis superba

Eragrostis tef (Zucc.) Trotter

 
Poaceae 3 1 Παρατήρηση
Eragrostis tef
Eragrostis tef
Eragrostis tef

Eragrostis tremula Hochst. ex Steud.

 
Poaceae 3 2 Παρατηρήσεις
Eragrostis tremula
Eragrostis tremula
Eragrostis tremula

Eragrostis variabilis (Gaudich.) Steud.

 
Poaceae 12 12 Παρατηρήσεις
Eragrostis variabilis
Eragrostis variabilis
Eragrostis variabilis
Eragrostis variabilis