Παγκόσμια χλωρίδα Είδη της παγκόσμιας χλωρίδας Εξερεύνηση

Erysimum × cheiri (L.) Crantz

Kitrini violetta
Brassicaceae 13 8 Παρατηρήσεις
Erysimum × cheiri
Erysimum × cheiri
Erysimum × cheiri
Erysimum × cheiri

Erysimum asperum (Nutt.) DC.

 
Brassicaceae 42 35 Παρατηρήσεις
Erysimum asperum
Erysimum asperum
Erysimum asperum
Erysimum asperum

Erysimum bicolor (Hornem.) DC.

 
Brassicaceae 21 14 Παρατηρήσεις
Erysimum bicolor
Erysimum bicolor
Erysimum bicolor
Erysimum bicolor

Erysimum bonannianum C.Presl

 
Brassicaceae 10 5 Παρατηρήσεις
Erysimum bonannianum
Erysimum bonannianum
Erysimum bonannianum
Erysimum bonannianum

Erysimum cheiranthoides L.

 
Brassicaceae 644 476 Παρατηρήσεις
Erysimum cheiranthoides
Erysimum cheiranthoides
Erysimum cheiranthoides
Erysimum cheiranthoides

Erysimum diffusum Ehrh.

 
Brassicaceae 3 3 Παρατηρήσεις
Erysimum diffusum
Erysimum diffusum
Erysimum diffusum

Erysimum drenowskii Degen

 
Brassicaceae 3 1 Παρατήρηση
Erysimum drenowskii
Erysimum drenowskii
Erysimum drenowskii

Erysimum duriaei Boiss.

 
Brassicaceae 35 17 Παρατηρήσεις
Erysimum duriaei
Erysimum duriaei
Erysimum duriaei
Erysimum duriaei

Erysimum franciscanum Rossbach

 
Brassicaceae 18 17 Παρατηρήσεις
Erysimum franciscanum
Erysimum franciscanum
Erysimum franciscanum
Erysimum franciscanum

Erysimum grandiflorum Desf.

 
Brassicaceae 106 86 Παρατηρήσεις
Erysimum grandiflorum
Erysimum grandiflorum
Erysimum grandiflorum
Erysimum grandiflorum

Erysimum hieraciifolium L. f.

 
Brassicaceae 3 2 Παρατηρήσεις
Erysimum hieraciifolium
Erysimum hieraciifolium
Erysimum hieraciifolium

Erysimum incanum Kunze

 
Brassicaceae 8 2 Παρατηρήσεις
Erysimum incanum
Erysimum incanum
Erysimum incanum
Erysimum incanum

Erysimum jugicola Jord.

 
Brassicaceae 99 73 Παρατηρήσεις
Erysimum jugicola
Erysimum jugicola
Erysimum jugicola
Erysimum jugicola
Erysimum linifolium
Erysimum linifolium
Erysimum linifolium

Erysimum nevadense Reut.

 
Brassicaceae 96 47 Παρατηρήσεις
Erysimum nevadense
Erysimum nevadense
Erysimum nevadense
Erysimum nevadense

Erysimum odoratum Ehrh.

 
Brassicaceae 991 760 Παρατηρήσεις
Erysimum odoratum
Erysimum odoratum
Erysimum odoratum
Erysimum odoratum

Erysimum popovii Rothm.

 
Brassicaceae 7 2 Παρατηρήσεις
Erysimum popovii
Erysimum popovii
Erysimum popovii
Erysimum popovii

Erysimum repandum L.

 
Brassicaceae 30 25 Παρατηρήσεις
Erysimum repandum
Erysimum repandum
Erysimum repandum
Erysimum repandum

Erysimum sylvestre (Crantz) Scop.

 
Brassicaceae 12 8 Παρατηρήσεις
Erysimum sylvestre
Erysimum sylvestre
Erysimum sylvestre
Erysimum sylvestre

Erysimum teretifolium Eastw.

 
Brassicaceae 8 8 Παρατηρήσεις
Erysimum teretifolium
Erysimum teretifolium
Erysimum teretifolium
Erysimum teretifolium

Erysimum virgatum Roth

 
Brassicaceae 78 51 Παρατηρήσεις
Erysimum virgatum
Erysimum virgatum
Erysimum virgatum
Erysimum virgatum

Erysimum witmannii Zaw.

 
Brassicaceae 1 1 Παρατήρηση
Erysimum witmannii