Παγκόσμια χλωρίδα Είδη της παγκόσμιας χλωρίδας Εξερεύνηση

Fagonia arabica L.

 
Zygophyllaceae 48 21 Παρατηρήσεις
Fagonia arabica
Fagonia arabica
Fagonia arabica
Fagonia arabica

Fagonia bruguieri DC.

 
Zygophyllaceae 9 4 Παρατηρήσεις
Fagonia bruguieri
Fagonia bruguieri
Fagonia bruguieri
Fagonia bruguieri

Fagonia cretica L.

 
Zygophyllaceae 459 307 Παρατηρήσεις
Fagonia cretica
Fagonia cretica
Fagonia cretica
Fagonia cretica

Fagonia glutinosa Delile

 
Zygophyllaceae 15 7 Παρατηρήσεις
Fagonia glutinosa
Fagonia glutinosa
Fagonia glutinosa
Fagonia glutinosa

Fagonia indica Burm.f.

 
Zygophyllaceae 57 21 Παρατηρήσεις
Fagonia indica
Fagonia indica
Fagonia indica
Fagonia indica

Fagonia laevis Standl.

 
Zygophyllaceae 42 40 Παρατηρήσεις
Fagonia laevis
Fagonia laevis
Fagonia laevis
Fagonia laevis

Fagonia latifolia Delile

 
Zygophyllaceae 29 13 Παρατηρήσεις
Fagonia latifolia
Fagonia latifolia
Fagonia latifolia
Fagonia latifolia

Fagonia mollis Delile

 
Zygophyllaceae 3 3 Παρατηρήσεις
Fagonia mollis
Fagonia mollis
Fagonia mollis

Fagonia pachyacantha Rydb.

 
Zygophyllaceae 19 19 Παρατηρήσεις
Fagonia pachyacantha
Fagonia pachyacantha
Fagonia pachyacantha
Fagonia pachyacantha

Fagonia zilloides Humbert

 
Zygophyllaceae 39 6 Παρατηρήσεις
Fagonia zilloides
Fagonia zilloides
Fagonia zilloides
Fagonia zilloides