Παγκόσμια χλωρίδα Είδη της παγκόσμιας χλωρίδας Εξερεύνηση

Hexastylis rhombiformis
Hexastylis rhombiformis
Hexastylis rhombiformis