Παγκόσμια χλωρίδα Είδη της παγκόσμιας χλωρίδας Εξερεύνηση

Hieracium albiflorum Hook.

 
Compositae 141 137 Παρατηρήσεις
Hieracium albiflorum
Hieracium albiflorum
Hieracium albiflorum
Hieracium albiflorum

Hieracium alpinum L.

 
Compositae 30 20 Παρατηρήσεις
Hieracium alpinum
Hieracium alpinum
Hieracium alpinum
Hieracium alpinum

Hieracium amplexicaule L.

 
Compositae 186 80 Παρατηρήσεις
Hieracium amplexicaule
Hieracium amplexicaule
Hieracium amplexicaule
Hieracium amplexicaule

Hieracium avilae Kunth

 
Compositae 17 6 Παρατηρήσεις
Hieracium avilae
Hieracium avilae
Hieracium avilae
Hieracium avilae

Hieracium bocconei Griseb.

 
Compositae 4 2 Παρατηρήσεις
Hieracium bocconei
Hieracium bocconei
Hieracium bocconei
Hieracium bocconei

Hieracium caesioides Arv.-Touv.

 
Compositae 2 2 Παρατηρήσεις
Hieracium caesioides
Hieracium caesioides

Hieracium cerdanum Arv.-Touv.

 
Compositae 80 47 Παρατηρήσεις
Hieracium cerdanum
Hieracium cerdanum
Hieracium cerdanum
Hieracium cerdanum

Hieracium chloropsis Gren. & Godr.

 
Compositae 11 3 Παρατηρήσεις
Hieracium chloropsis
Hieracium chloropsis
Hieracium chloropsis
Hieracium chloropsis

Hieracium dentatum Hoppe

 
Compositae 2 2 Παρατηρήσεις
Hieracium dentatum
Hieracium dentatum

Hieracium eriophorum St.-Amans

 
Compositae 57 33 Παρατηρήσεις
Hieracium eriophorum
Hieracium eriophorum
Hieracium eriophorum
Hieracium eriophorum

Hieracium glaucinum Jord.

 
Compositae 825 491 Παρατηρήσεις
Hieracium glaucinum
Hieracium glaucinum
Hieracium glaucinum
Hieracium glaucinum

Hieracium glaucopsis Gren. & Godr.

 
Compositae 2 2 Παρατηρήσεις
Hieracium glaucopsis
Hieracium glaucopsis

Hieracium gronovii Willd ex L.

 
Compositae 3 3 Παρατηρήσεις
Hieracium gronovii
Hieracium gronovii
Hieracium gronovii

Hieracium horridum Fr.

 
Compositae 41 41 Παρατηρήσεις
Hieracium horridum
Hieracium horridum
Hieracium horridum
Hieracium horridum

Hieracium humile Jacq.

 
Compositae 18 12 Παρατηρήσεις
Hieracium humile
Hieracium humile
Hieracium humile
Hieracium humile

Hieracium inuloides Tausch

 
Compositae 4 2 Παρατηρήσεις
Hieracium inuloides
Hieracium inuloides
Hieracium inuloides
Hieracium inuloides

Hieracium jurassicum Griseb.

 
Compositae 7 2 Παρατηρήσεις
Hieracium jurassicum
Hieracium jurassicum
Hieracium jurassicum
Hieracium jurassicum

Hieracium kochianum Jord.

 
Compositae 5 2 Παρατηρήσεις
Hieracium kochianum
Hieracium kochianum
Hieracium kochianum
Hieracium kochianum

Hieracium lachenalii Suter

 
Compositae 161 101 Παρατηρήσεις
Hieracium lachenalii
Hieracium lachenalii
Hieracium lachenalii
Hieracium lachenalii

Hieracium lawsonii Vill.

 
Compositae 20 8 Παρατηρήσεις
Hieracium lawsonii
Hieracium lawsonii
Hieracium lawsonii
Hieracium lawsonii

Hieracium maculatum Schrank

 
Compositae 296 209 Παρατηρήσεις
Hieracium maculatum
Hieracium maculatum
Hieracium maculatum
Hieracium maculatum

Hieracium murorum C.B.Clarke

 
Compositae 483 338 Παρατηρήσεις
Hieracium murorum
Hieracium murorum
Hieracium murorum
Hieracium murorum

Hieracium neocerinthe Fr.

 
Compositae 12 3 Παρατηρήσεις
Hieracium neocerinthe
Hieracium neocerinthe
Hieracium neocerinthe
Hieracium neocerinthe

Hieracium neopicris Arv.-Touv.

 
Compositae 22 6 Παρατηρήσεις
Hieracium neopicris
Hieracium neopicris
Hieracium neopicris
Hieracium neopicris

Hieracium nobile Gren. & Godr.

 
Compositae 36 17 Παρατηρήσεις
Hieracium nobile
Hieracium nobile
Hieracium nobile
Hieracium nobile

Hieracium paniculatum L.

 
Compositae 6 6 Παρατηρήσεις
Hieracium paniculatum
Hieracium paniculatum
Hieracium paniculatum
Hieracium paniculatum

Hieracium pannosum Boiss.

 
Compositae 4 3 Παρατηρήσεις
Hieracium pannosum
Hieracium pannosum
Hieracium pannosum
Hieracium pannosum

Hieracium picroides Vill.

 
Compositae 19 4 Παρατηρήσεις
Hieracium picroides
Hieracium picroides
Hieracium picroides
Hieracium picroides

Hieracium pictum Pers.

 
Compositae 6 2 Παρατηρήσεις
Hieracium pictum
Hieracium pictum
Hieracium pictum
Hieracium pictum
Loading...