Παγκόσμια χλωρίδα Είδη της παγκόσμιας χλωρίδας Εξερεύνηση

Hiptage benghalensis (L.) Kurz LC

 
Malpighiaceae 116 41 Παρατηρήσεις
Hiptage benghalensis
Hiptage benghalensis
Hiptage benghalensis
Hiptage benghalensis