Παγκόσμια χλωρίδα Είδη της παγκόσμιας χλωρίδας Εξερεύνηση

Hybanthus calceolaria (L.) Oken

 
Violaceae 25 5 Παρατηρήσεις
Hybanthus calceolaria
Hybanthus calceolaria
Hybanthus calceolaria
Hybanthus calceolaria

Hybanthus enneaspermus (L.) F.Muell.

 
Violaceae 14 11 Παρατηρήσεις
Hybanthus enneaspermus
Hybanthus enneaspermus
Hybanthus enneaspermus
Hybanthus enneaspermus

Hybanthus guanacastensis Standl.

 
Violaceae 5 2 Παρατηρήσεις
Hybanthus guanacastensis
Hybanthus guanacastensis
Hybanthus guanacastensis
Hybanthus guanacastensis